Andel innvandrerbefolkning

Andel innvandrerbefolkning = (Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn/Folkemengde i alt)*100 Teller=Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn pr. 31.12. (for 2001 og tidl: pr 1.1.) Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere. Nevner = Folkemengde i alt per. 31.12.