Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring

Antall elever som får særskilt norskopplæring kommunale og private (GSI, felt d369).