Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året

Avtalte årsverk for jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (KOSTRA-funksjon 232) per 10 000 fødte i løpet av året. Beregning: Avtalte årsverk for jordmødre / Fødte i løpet av året * 10 000 Datakilde: A-ordningen og SSB befolkningsstatistikk