Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom

Variabelen viser antallet kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom. Tilbud om helsestasjon for ungdom er enten definert som at kommunen har helsestasjon for ungdom i egen kommune eller i samarbeid med en annen kommune. Variabelen er kartlagt i KOSTRA skjema 1, punkt 4-3-1 med følgende spørsmål: Har kommunen/bydelen helsestasjon for ungdom? Ja/Nei Har kommunen/bydelen et samarbeid med andre kommuner/bydeler om helsestasjon for ungdom? Ja/Nei Antallet kommuner/bydeler med helsestasjon for ungdom = Antall kommuner/bydeler med helsestasjon for ungdom (1= ja og 0 = nei)