Antall kommuner med frisklivssentral

Variabelen viser antall kommuner med tilbud om frisklivssentral. Variabelen er kartlagt via KOSTRA-skjema 1 Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten punkt 5-2-1 gjennom spørsmålet: Har kommunen/bydelen frisklivssentral? Ja/Nei (Ja= 1 og Nei = 0) Antall kommuner med frisklivssentral = antall kommuner med frisklivssentral (Ja = 1 og Nei = 0). Tall på aggregert nivå (landet, fylker og KOSTRA-grupper) viser summen av kommuner med tilbudet.