Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg)

Avtalte årsverk for ergoterapeuter i den kommunale helse og omsorgstjenesten per 10 000 innbyggere