Andel kommuner med frisklivssentral

Andelen kommuner med tilbud om frisklivssentral. Indikatoren er kartlagt via KOSTRA-skjema 1 Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten punkt 5-2-1 gjennom spørsmålet Har kommunen/bydelen frisklivssentral? Ja/Nei (Ja = 1 og Nei = 0). (Antallet kommuner med frisklivssentral/Antall kommuner)*100 = Andelen kommuner med frisklivssentral