Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg)

Avtalte årsverk for ergoterapeuter (kommunehelse og omsorg totalt)