Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent)

Antall deltids avtalehjemler kommunen har med private fysioterapeuter. Deltid fom. 40 til 100 prosent.