Videregående skole

Aktuelle artikler

Hva er historisk statistikk? (ndla.no)

SSB har mengder av historisk statistikk. Se denne artikkelen på NDLA sine nettsider om SSBs historiske statistikk og hvordan finne fram. 
 

15 prosent av befolkningen snuser daglig

Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

faktasider