Over 200 lag og 600 elever fra skoler i hele Norge har deltatt i årets statistikkonkurranse. 60 lag gikk videre til oppgave 2, hvor elevene i år skulle analysere statistikk om likestilling mellom kvinner og menn.  

Høytidelig prisutdeling på Teams

Fredag 18. februar ble det klart hvilke lag som stakk av med seieren i de to kategoriene. Vinnerne ble annonsert under en digital prisutdeling der alle vinnerlagene var tilstede fra klasserommene, hjemme og et lag fra skibakken fordi de hadde vinteraktivtetsdag.

Ann-Kristin Brændvang, direktør for personstatistikk, var også til stede og berømmet lagene for innsatsen:

– Vi i SSB er imponert over arbeidet elevene har lagt ned og de gode besvarelsene vi har fått. I tillegg har mange jobbet med dette ved siden av annet skolearbeid, og under skiftene restriksjoner på grunn av korona.

De norske vinnerne i Den europeiske statistikkonkurransen er:

Videregående skole

1. plass gikk til laget MAFLOPE ved Norsk Realfaggymnas i Bærum*

Ungdomsskolen

1. plass gikk til laget FRISKOLE ved Molde friskole

2. plass gikk til laget KARLSRUD ved Karlsrud skole i Oslo

3. plass gikk til laget B10C ved Haugjordet ungdomsskole i Langhus, Viken

* I kategorien videregående skole kåret juryen kun en vinner. Det kom dessverre inn få besvarelser fra lagene i denne kategorien og de fleste svarte ikke ut flere av vurderingskriteriene som juryen skulle bedømme etter (se de nasjonale reglene). Videregående skole ble ekstra berørt av koronatiltak under oppgave 2, noe vi tror har mye av skylden for dette.

Lønnsforskjeller mellom kjønnene?

Vinnerne fra Molde friskole brukte i sin besvarelse lønnsstatistikk fra SSB til å se nærmere på lønnsforskjeller og mulige årsaker.

Laget fra Norges realfagsgymnas jobbet med en liknende problemstilling og brukte programmeringsspråket Python til å undersøke en mulig sammenheng mellom kjønnsfordeling og lønnsforskjeller i arbeidslivet.

Juryen som har kåret vinnerne av runde to i konkurransen besto av Ingrid Hobæk Haff, leder i Norsk statistisk forening, Margreta Tveisme, pedagogisk leder i ‎Nasjonal digital læringsarena (NDLA), Kjartan Steffensen, Kristin Egge-Hoveid og Ragnhild Rein Bore fra Statistisk sentralbyrå.

Lager video i den europeiske finalerunden

I konkurransens tredje og siste runde blir lagene fra Molde friskole, Karlsrud skole og Norges realfagsgymnas tilbudt en plass i den europeiske finalen. Der skal elevene lage en video med utgangspunkt i temaet klima og miljø, og hva statistikken forteller oss om utvikling og tilstand. Oppgaven er felles for hele Europa. 

19 land deltar i den europeiske finalen og i tillegg til pengepremier til de tre beste lagene fra ungdomsskole og VGS, får vinnerlagene en betalt reise til Madrid i slutten av juni for å delta i den europeiske premieseremonien.

Spørsmål? Ta kontakt med skole@ssb.no.