SSB ønsker å bidra til at elevene i ungdomsskolen og videregående skole får god kunnskap om statistikk som fag, bruk av offisiell statistikk og kvalitetssikrede kilder og om aktuelle tema som SSB og andre offisielle produsenter av statistikk lager statistikk og forskning om.

Gjennom å bruke SSBs nettsider, Statistikkbanken og undervisningsopplegg kan elevene også få kunnskap om bruk av digitale verktøy og øvelse i de fire andre grunnleggende ferdighetene i læreplanverket (å kunne lese, skrive, regne og muntlige ferdigheter).

Tilpassede undervisningsopplegg

Vi ønsker å bidra med undervisningsopplegg som passer innenfor de tverrfaglige temaene og kompetansemålene i flere fag.

Per nå tilbyr SSB i første rekke undervisningsopplegg innenfor de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling, samt for samfunnsfag/samfunnskunnskap. I tillegg har vi temasider, nyhetsartikler, analyser og rapporter om de fleste områder i samfunnet.

De konkrete målene for våre ulike undervisningsopplegg finner dere informasjon om på siden «Undervisningsopplegg» - i det enkelte undervisningsopplegget (se lenke under).

Startsiden til SSB skole finner du her.