19357_not-searchable
/helse/statistikker/speshelseregn/aar
19357
Mer gjeld i helseforetakene
statistikk
2009-12-17T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelseregn, Spesialisthelsetjenesten, regnskapstallHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten, regnskapstall2008

Innhold

Publisert:

Mer gjeld i helseforetakene

Helseforetakene økte sin gjeld med 6,9 prosent i 2008 til rundt 54 milliarder kroner. Bygninger og fast eiendom er foretakenes viktigste eiendeler. I 2008 var disse verdsatt til nesten 67 milliarder kroner.

Tall fra helseforetakenes balanseregnskap for 2008 viser at de samlede eiendelene i landets 32 helseforetak utgjorde 90.8 milliarder kroner. Den største enkeltposten på eiendelssiden av balansen er tomter, bygninger og annen fast eiendom. Denne utgjorde i 2008 omtrent 66.8 milliarder kroner noe som tilsvarte en økning i beholdningen av fast eiendom på 3.2 prosent.

Ved utgangen av 2008 utgjorde samlet gjeld 54.4 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 6.9 prosent fra året før.

Driftsresultatet i helseforetakene i 2008 var negativt. Dette førte til en nedgang i egenkapital på om lag 1.8 milliarder, eller 5 prosent.

Her finner du resten av regnskapet for spesialisthelsetjenesten.

Balanse, etter kontogruppe 2007-2008. Millioner kroner
  2007 2008
Eiendeler totalt 89 072 90 789
Herav tomter, bygninger og annen fast eiendom 64 667 66 753
Egenkapital totalt -38 174 -36 382
Gjeld totalt -50 898 -54 406
Herav annen langsiktig gjeld -14 728 -16 855

Tabeller: