Statleg regionalt barnevern2005

Innhald

Arkiv for Statleg regionalt barnevern - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. september 2006 2005 Færre barn i barnevernsinstitusjonar
5. september 2005 2004 8 950 barnevernstiltak i fjor
8. juli 2004 2003 Fleire barn får hjelp av barnevernet
5. november 2003 2002 Meir til fylkesbarnevernet
28. august 2002 2001 Tre av ti i privat institusjon i anna fylke