Notater 2001/21

Utredning til Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet med et nytt Langtidsprogram, 2002-2005

På vei mot det gode samfunn?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

På vei mot det gode samfunn?. Utredning til Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet med et nytt Langtidsprogram, 2002-2005

Ansvarlig

Anders Barstad

Serie og -nummer

Notater 2001/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for demografi og levekårsforskning

Emne

Levekår

Antall sider

363

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt