Rapporter 2017/13

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Ansvarlig

Signe Vrålstad og Kjersti Stabell Wiggen

Serie og -nummer

Rapporter 2017/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Levekår, Innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9539-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9538-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

247

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt