Rapporter 2008/05

Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006

Ansvarlige

Svein Blom, Kristin Henriksen

Serie og -nummer

Rapporter 2008/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7318-6

ISBN (trykt)

9788253773179

ISSN

1892-7513

Antall sider

140

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt