Publikasjon

Rapporter 2017/36

Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

Ansvarlig

Synøve N. Andersen, Bjart Holtsmark og Sigmund B. Mohn

Serie og -nummer

Rapporter 2017/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9643-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9642-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

89

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt