Publikasjon

Statistiske analyser 069

Hundre års ensomhet?

Norge og Sverige 1905-2005

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Hundre års ensomhet?. Norge og Sverige 1905-2005

Ansvarlig

Ragnhild Rein Bore

Serie og -nummer

Statistiske analyser 069

Emne

Levekår

ISSN

1892-7521

Antall sider

159

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt