Søk

Viser 16 av 311
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. 04317: Grunnkretsenes befolkning (G) 1999 - 2022

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby, Stangeløkka, Refne/Banken, Remmen

 3. 05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2022

  05803: Endringer i befolkningen i løpet av året Befolkning 1. januar, Levendefødte i alt, Fødte utenfor ekteskap

 4. 05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1845 - 2022

  05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Alle, 0-6 år, 7-15 år, 16-44 år, 45-66 år, 67-79 år

 5. 05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1769 - 2022

  05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Ugift, Ugifte under 15 år, Ugifte 15

 6. 10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1846 - 2022

  10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer 0 år, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 13 år

 7. 12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn 2017 - 2022

  12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn Personer 0-1 999 innbyggere, 2 000-4 999 innbyggere, 5 000-9 999 innbyggere, 10 000-19 999

 8. 05328: Sivilstand, statsborgerskap og kjønnsfordeling for hele befolkningen 2000 - 2022

  05328: Sivilstand, statsborgerskap og kjønnsfordeling for hele befolkningen Personer Menn, Kvinner, Norge, Danmark, Grønland, Finland

 9. 05196: Statsborgerskap, alders- og kjønnsfordeling for hele befolkningen 1977 - 2022

  05196: Statsborgerskap, alders- og kjønnsfordeling for hele befolkningen Personer Menn, Kvinner, Norge, Danmark, Grønland, Finland

 10. 04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) 2001 - 2022

  04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby

 11. 04862: Areal og befolkning i tettsteder 2000 - 2021

  04862: Areal og befolkning i tettsteder Areal av tettsted (km²), Bosatte

 12. 04860: Areal og befolkning i tettsteder (F) 2000 - 2021

  04860: Areal og befolkning i tettsteder (F) Areal av tettsted (km²), Bosatte Viken, Østfold (-2019), Akershus (-2019), Buskerud (-2019), Oslo, Innlandet, Hedmark

 13. 04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) 2000 - 2021

  04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) Areal av tettsted (km²), Bosatte Halden, Sponvika, Isebakke, Solbakken-Sofienberg, Hasle

 14. 04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) 2000 - 2021

  04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) Areal av tettsted (km²), Bosatte Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hvaler, Aremark, Marker, Indre

 15. 01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4 - 2022K2

  01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K) Befolkning 1. januar, Fødde, Døde

 16. 10489: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), etter landbakgrunn. Median og indeks (hele befolkningen = 100) 2009 - 2020

  10489: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), etter landbakgrunn. Median og indeks (hele befolkningen = 100) Indeks (hele befolkningen = 100) (prosent), Median EU-skala (kr