Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 118 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

  Publisert:

  ) 2,3 2,4 87 88 Akershus (-2019) 2,3 2,3 103 101 Oslo 2,5 2,9 125 124 Hedmark (-2019) 1,5 2,4 85 86 Oppland

  Statistikk
 • Leiemarkedsundersøkelsen - årlig

  Publisert:

  årlig leie per kvm Hele landet 9 320 2 350 Oslo og Bærum kommune 12 080 3 180 Bergen kommune 9 150 2 390 Trondheim kommune 9 560 2 520 Stavanger kommune 8 740 1 980 Kilde

  Statistikk
 • Ekteskap og skilsmisser

  Publisert:

  Inngåtte ekteskap Skilsmisser Separasjonar Hele landet 16 151 9 355 10 115 Østfold (-2019) 0 0 0 Akershus (-2019) 0 0 0 Oslo 2 746 1 148 1 218 Hedmark

  Statistikk
 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  Publisert:

  Videregående trinn 2 67 843 35 232 32 611 173 26 Videregående trinn 3 54 059 49 935 4 124 46 673 1 729 Bostedsfylke Viken 47 118 31 315 15 803 9 043 507 Oslo 20.oktober 2020 I alt Under 19 år 19 år Over 19 år I alt 7 519 517 4 330 2 672 Viken 1 722 102 1 025 595 Oslo 632 29 388 215 Innlandet 508 29 275 204 Vestfold

  Statistikk
 • Barnehager

  Publisert:

  år i barnehage 2018 5 788 2 709 3 079 96 098 278 578 91,8 2019 5 730 2 701 3 029 96 744 275 804 92,2 2020 5 620 2 656 2 964 95 909 272 264 92,8 2020 Viken 1 238 471 767 21 929 63 766 91,9 Oslo 699 314

  Statistikk
 • Korn og oljevekster, areal og avlinger

  Publisert:

  1 305 000 551 000 34 300 2019 Østfold (-2019) 1 736 544 200 273 800 89 000 184 800 22 300 142 100 104 700 12 800 Oslo og Akershus (-2019) 308,6 171,7 75,0 50,4 11,5 627 528 481 515 Oslo og Akershus (-2019) 283,3 110,2 78,0 78,2 16,9 600 458 447 562 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Elvefiske

  Publisert:

  106 312 820 95 172 123 929 93 719 41 083 132 71 Oslo og Viken 14 317 13 191 2 010 4 307 6 874 1 126 0 0 Vestfold sjørøye I alt Under 3 kg 3 - 7 kg Over 7 kg Stk 2020 Heile landet 41 820 28 752 14 796 8 734 5 222 13 068 Oslo og Viken 362 292 63 170 59 70 Vestfold og Telemark 110 85 42 35 8 25 Agder 1 721 1 155 941 192

  Statistikk
 • Handelsflåten, norskregistrerte skip

  Publisert:

  0 0 1 42 893 Odda 1 343 0 0 0 0 0 0 Oslo 28 161 350 0 0 66 3 463 191 28 882 464 Porsgrunn 1 3 221 0 0 0 0 0 0 Risør 0 0 0 0 0 0 0 0

  Statistikk
 • Navn

  Publisert:

  17 Amalie 232 8 18 Anna 227 8 19 Alma 225 8 20 Hanna 221 8 21 Eva 220 8 Oslo 1 Maja 65 14 2 Sofia 64 14 3 Iben 60 13 4 Frida 53 11 5 Nora 52 11 6 Sara 244 8 Oslo 1 Mohammad 94 19 2 Jakob 76 16 3 Olav 68 14 4 Filip 56 11 5 Emil 55 11 6 Noah 54 11 7 Victor 49 10 7 Magnus 49 10 7 Alfred 49 10 10 Benjamin

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  største tettstedene Oslo 1 036 059 16 546 1,6 Bergen 259 958 2 871 1,1 Stavanger/Sandnes 228 287 3 267 1,5 Trondheim 189 271 2 907 1,6 Fredrikstad/Sarpsborg 116 373 2 751 2,4 Kilde

  Statistikk
 • Fritidsbyggområder

  Publisert:

  Våningshus benyttet som fritidsbolig Totalt Hele landet 437 733 14 461 18 499 470 693 Viken 85 000 436 627 86 063 Oslo 2 221 2 3 2 226 Innlandet 85 386 1 358 1 620 88 364 Vestfold og Telemark 44 761 776

  Statistikk
 • Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå) - årleg, endelege tal

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa, og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy, og opplysningar om bedrifter og sysselsette innan fiskeforedling.

  Statistikk
 • Regionale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  8 949 Lunner 9 048 9 912 8 893 10 920 Oslo kommune 693 494 800 540 707 470 899 297 Kongsvinger 17 829 18 345 16 431 20 262 Hamar 31 369 35 895 32 164 39 554 Lillehammer 28 345 31 765 28 385 35 006 2 3052 Nore og Uvdal 17 14 23 31 -30 0 10 12 3053 Jevnaker 60 66 54 87 34 41 9 4 3054 Lunner 77 81 61 107 -47 19 18 21 0301 Oslo kommune 9 525 9 733 4

  Statistikk
 • Livslang læring

  Publisert:

  opplæring Sysselsatte Viken 13 6 49 Oslo 17 5 50 Innlandet 13 6 48 Vestfold og Telemark 13 5 47 Agder 15 8 48 Rogaland 16 6 48 Vestland 16 5 48 Finnmárku 19 8 53 Ikke sysselsatte Viken 36 5 15 Oslo 47 11 18 Innlandet 31 7 14 Vestfold og Telemark 29 9 15 Agder 34

  Statistikk
 • Transport med varebiler

  Publisert:

  ) 834,7 298,2 0,9 52,2 9,2 93,2 Oslo 635,4 285,6 1,2 53,6 10,0 48,4 Oslo sentrum 150,7 76,7 0,3 13,2 2,8 10,5 Hedmark (-2019

  Statistikk