Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 118 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Skogsveier

  Publisert:

  487 103 388 441 172 51 2018 492 94 283 389 157 34 2019 550 130 360 419 137 60 2020 487 86 333 385 150 57 2020 Oslo og Viken 149 23 118 49 22 8 Innlandet 118 12 100 72 18 11 Vestfold og Telemark 53 10 35 823 105 942 2020 299 097 257 313 41 784 106 357 2020 Oslo og Viken 73 525 69 730 3 795 21 673 Innlandet 41 790 37 858 3 932 11 477 Vestfold og Telemark 77 216 35 426 5 421 13 654 Agder 42 168 26 364

  Statistikk
 • Flyttinger

  Publisert:

  Hele landet 65 023 15 326 49 697 66 855 11 426 55 429 -1 832 3 900 -5 732 Viken 46 664 7 986 38 678 37 754 6 385 31 369 8 910 1 601 7 309 Oslo 42 049 8 731 33 318 43 856 7 780 36 076 -1 807 951 -2 758 139 133 25,9 Mellom seks landsdeler (2020-) 89 630 16,7 1Oslo og Viken er her regnet som ett fylke. 2Landsdeler: Oslo og Viken; Innlandet; Agder og Sør-Østlandet

  Statistikk
 • Husdyrhald

  Publisert:

  Oslo og Viken 2 444 1 071 1 002 376 687 914 197 214 15 Innlandet 4 414 2 496 2 325 1 327 1 266 1 774 309 193 49 Vestfold og Telemark 1 165 495 456 130 352 472 128 95 16 Agder 1 364 710 657 268 445 738 40 73 499 2021 883 947 318 021 213 190 104 831 565 926 948 175 Fylke Oslo og Viken 75 886 28 246 13 345 14 901 47 640 57 527 Innlandet 184 048 65 083 37 758 27 325 118 965 146 233 Vestfold og Telemark 31 301

  Statistikk
 • Sysselsetting, registerbasert

  Publisert:

  . mars 2021 Personer Personer Prosent 2020 2019 - 2020 2019 - 2020 Hele landet 2 681 548 -28 888 -1,1 Viken 533 779 -6 232 -1,2 Oslo 485 787 -6 523 -1,3 Innlandet 169 875 -2 266 -1,3 Vestfold og

  Statistikk
 • Elgjakt

  Publisert:

  på kjønn og fylke. Foreløpige tall 2020-2021 Tillatt felte elg Felte elg Hanndyr Hunndyr Fellingsprosent Hele landet 39 892 31 740 17 763 13 977 80 Viken 5 654 4 018 2 189 1 829 71 Oslo 154 90 45 45 58 Innlandet 10 512 8 716 324 5 193 3 552 7 095 5 101 Viken 4 018 633 636 710 511 846 682 Oslo 90 17 19 7 4 21 22 Innlandet 8 716 1 586 1 494 1

  Statistikk
 • Hjortejakt

  Publisert:

  Hele landet 67 573 50 053 24 744 25 309 74 Viken 1 548 554 335 219 36 Oslo 0 0 0 0 10 503 Viken 554 51 54 90 66 194 99 Oslo 0 0 0 0 0 0 0 Innlandet 1 574 153 182 268 190

  Statistikk
 • Registrerte jegere

  Publisert:

  1 350 478 Oslo 36 925 30 522 6 403 11 887 10 724 1 163 811 618 193 Innlandet 55 234 45 140 10 094 22 984 20 247 2 737 948 575 373 Vestfold og Telemark 37 198 31 907 5 291 14 508 13 289 1 219 670 465 år og eldre som betalte jegeravgift Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinneliglig befolkning 2020-2021 2020-2021 Hele landet 7,9 0,8 Viken 6,8 0,6 Oslo 3,7

  Statistikk
 • Boforhold, registerbasert

  Publisert:

  580 032 23,6 Viken 541 117 368 374 61 644 111 099 20,5 Oslo 342 459 125 396 108 680 108 383 31,6 Innlandet 176 886 122 045 14 085 40 756 23 Vestfold og Telemark 194 436 125 760 28 018 40 658 20,9 rom og kvm Uoppgitt Antall personer Hele landet 88 10,2 1,8 5 290 080 Viken 88,7 9,2 2,2 1 210 911 Oslo 78,7 20,2 1,1 675 878 Innlandet 91,2 6,8 2,1 366 906 Vestfold og Telemark 89,9 7,3 2,8 411 802

  Statistikk
 • Potet- og grovfôravlingar

  Publisert:

  høy 2011 2 291 587 2012 2 405 635 2013 2 517 558 2014 2 897 648 2015 2 578 708 2016 2 927 666 2017 2 690 621 2018 2 810 466 2019 2 843 727 2020 3 151 689 2020 Oslo og Viken 3 612 692 Innlandet 3 331 730 332,2 173,3 3 247,2 2020 361,2 159,1 3 067,7 2020 Oslo og Viken 46 22,6 274,2 Innlandet 189,9 54,9 646,5 Vestfold og Telemark 48,7 13,9 127,3 Agder 8,7 1,2 136,1 Rogaland 17,7 9,1 418,1 Vestland 2,5 2 301,3

  Statistikk
 • Studieforbundenes opplæringsvirksomhet

  Publisert:

  kjønn Menn Kvinner I alt 34 838 373 693 162 566 211 127 960 223 Viken 6 676 69 201 29 858 39 343 189 781 Oslo 4 567 75 391 34 277 41 114 134 149 Innlandet 3 500 31 453 12 793 18 660 86 775 Vestfold og år eller eldre I alt 373 693 105 645 100 352 167 696 Viken 69 201 19 066 16 332 33 803 Oslo 75 391 22 017 29 116 24 258 Innlandet 31 453 8 520 6 178 16 755 Vestfold og Telemark 25 160 6 700 5 717 12

  Statistikk
 • Studenter i universitets- og høgskoleutdanning

  Publisert:

  universitet 16 799 6 957 9 842 Universitetet i Agder 13 463 5 631 7 832 Universitetet i Bergen 18 905 7 616 11 289 Universitetet i Oslo 26 543 10 429 16 114 Universitetet i Stavanger 12 473 5 230 7 243 Universitetet i Sørøst-Norge 17 810 6 798 11 012 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 798 331 467

  Statistikk
 • Gårdbrukernes inntekter og gjeld

  Publisert:

  ) 494 246 100 2 006 24 9 17 18 12 20 Oslo og Akershus (-2019) 441 234 400 1 881 29 11 16 17 10 17 Hedmark (-2019) 890 600 335 500 246 100 126 400 70 800 111 800 Oslo og Akershus (-2019) 961 300 362 900 234 400 140 100 82 000 141 800 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Publisert:

  tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden Østfold (-2019) 56,8 Akershus (-2019) 68,5 Oslo 63,4 Hedmark) 85,3 86,1 86,9 87,7 87,5 88,2 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 Akershus (-2019) 90,7 91,1 91,0 91,4 91,3 91,8 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6 Oslo 83,4 84,7 84,8 85,3 85,0 85,7 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Skogeiernes inntekt

  Publisert:

  ) 1 556 874 000 2 655 000 4 533 000 226 000 400 000 320 000 352 000 52 000 121 000 Oslo og Akershus (-2019) 4 657 3 649 8 682 17 758 947 2 110 1 553 881 81 658 Oslo og Akershus (-2019) 9 485 9 269 18 013 73 083 2 883 5 583 3 936 1 391 135 2 296 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Styre og leiing i aksjeselskap

  Publisert:

  42,5 253 275 83,2 16,8 211 91,9 8,1 Viken 133 310 80,1 19,9 240 57,1 42,9 56 352 83,6 16,4 38 94,7 5,3 Oslo 125 645 80,8 19,2 635 58,1 41,9 41 609 81,5 18,5 108 88,9 11,1 Innlandet 36 909 80,4 19,6 23

  Statistikk