Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 118 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Registrert avgang av store rovdyr

  Publisert:

  Østfold, Akershus, Oslo 0 0 0 6 0 0 0 0 1Miljødirektoratet inkluderer dyr som har omkommet av andre. 2Forvaltningsregionene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har felles kvoter for ulv. Kvotene er oppgitt for regionen med flest felte dyr. Store rovdyr

  Statistikk
 • Miljøforvaltning

  Publisert:

  Fylkeskommune Viken 40 468 113 083 90 59 165 126 963 101 Oslo 0 0 0 0 0 0 Innlandet 6 085 9 281 25 33 244 54 329 147 Vestfold og Telemark 18 022 21 916 52 66 216 86 149 204 Agder 27 455 31 448 102 24 600 80 259. Det er ikke estimert for frafall i rapporteringen. 2Tall for landet uten Oslo Statistikken beskriver ressursbruk og kommunal tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, og

  Statistikk
 • Kommunal forvaltning av landbruksarealer

  Publisert:

  formål enn landbruk. Fylke. Dekar I alt Dyrka jord Dyrkbar jord 2015 12 600 6 313 6 287 2016 11 699 6 337 5 362 2017 8 720 3 894 4 826 2018 12 603 3 591 9 012 2019 8 591 3 803 4 788 2020 12 031 4 676 7 355 2020 Oslo og Viken 3 412 2020 12 240 4 812 7 429 667 355 4 145 7 074 2020 Innlandet 3 436 965 2 471 39 13 926 2 458 Oslo og Akershus (-2019

  Statistikk
 • Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

  Publisert:

  504 977 8 6 054 2020-2021 8 732 1 335 983 0 6 414 Fylke Viken 2 199 263 25 0 1 911 Oslo 68 1 0 0 67 Innlandet 1 937 471 55 0 1 411 Vestfold og Telemark 848 76 23 0 749 Agder 561 53 12 0 496 Rogaland 3 343 2 509 110 8 151 2019-2020 12 245 3 064 1 624 165 7 392 2020-2021 13 655 3 206 1 896 91 8 462 Viken 3 128 518 37 7 2 566 Oslo 150 10 0 0 140 Innlandet 2 749 851 111 30 1 757 Vestfold og Telemark

  Statistikk
 • Plan- og byggesaksbehandling

  Publisert:

  . Antall 2016 594 546 8 213 720 32 2017 535 481 5 868 787 22 2018 823 779 3 426 545 21 2019 499 466 6 150 949 23 2020 772 746 12 597 825 13 2020 Fylkeskommune Viken 61 59 749 237 2 Oslo 73 73. Kroner 2016 682 023 913 372 48 2017 476 468 972 033 98 2018 621 061 1 081 589 91 2019 590 882 1 178 208 115 2020 1 039 164 1 432 346 78 2020 Fylkeskommune Viken 136 825 107 485 -22 Oslo 0 0 0

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  28,6 45,3 17,6 8,5 2015 2 117 010 27,1 44,1 18,7 10,0 2020 2 216 508 25,5 39,9 3,8 19,9 10,9 Viken 507 168 27,0 39,2 3,1 20,0 10,7 Oslo 287 179 20,9 26,8 2,2 27,8 22,3 Innlandet 155 305 30,0 44,1 3,7 Oslo 291 573 18,3 23,4 2,2 34,5 21,6 Innlandet 156 257 27,6 37,9 1,9 26,8 5,8 Vestfold og Telemark 175 329 25,4 37,5 2,4 28,2 6,5 Agder 124 612 24,6 37,7 2,1 28,7 6,9 Rogaland 188 939 24,0 34,8 2,3 29,0

  Statistikk
 • Norskopplæring for voksne innvandrere

  Publisert:

  ) Deltakere Deltakere (prosent) Hele landet 26 123 9 177 35,1 16 946 64,9 Østfold . . . . . Akershus (-2019) . . . . . Oslo 3 815 1 413 37,0 2 402 63,0 Hedmark

  Statistikk
 • Den norske kirke

  Publisert:

  206 116 32 104 1 310 451 2 291 562 674 2020 Oslo 3 977 222 630 2 834 175 706 1 143 46 924 2 102 86 910 128 8 517 Borg 5 115 230 737 4 266 192 760 849 37 977 1 909 60 517 210 10 209 Hamar 4 531 185 35 248 7 048 35 683 2017 3 740 920 2 443 15 424 30 331 35 519 7 331 35 998 2016 3 758 070 3 147 41 024 32 561 37 420 7 535 36 150 2015 3 799 366 1 938 15 486 34 116 39 527 7 834 36 797 2020 Oslo 461

  Statistikk
 • Museum og samlingar

  Publisert:

  2016 4 150,7 3 954,8 3 069,2 2017 4 169,9 3 966,8 3 109,6 2018 4 244,4 4 056,4 3 169,0 2019 4 281,7 4 213,4 3 308,1 2020 4 310,3 4 173,7 3 359,7 2020 Viken 364,0 329,7 257,9 Oslo 1 131,1 1 127,5 919,9 149 10 410 251 38 874 117 8 087 482 2020 828 480 3 985 821 10 646 553 39 146 092 8 286 362 2020 Viken 20 467 422 539 11 140 6 837 980 314 Oslo 621 040 1 115 177 6 028 759 7 640 110 2 487 093 Innlandet 3

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd og ofre

  Publisert:

  31 490 45 608 5 629 Oslo 72 102 27 364 6 447 6 901 8 957 976 6 227 8 651 6 008 571 Øst 41 208 10 802 3 854 2 131 5 038 847 6 170 4 442 7 294 630 innbyggere I alt 56,0 16,2 4,9 4,0 6,9 1,3 7,4 5,9 8,5 1,0 Oslo 78,7 29,9 7,0 7,5 9,8 1,1 6,8 9,4 6,6 0,6 Øst 55,4 14,5 5,2 2,9 6,8 1,1 8,3 6,0 9,8 0,8

  Statistikk
 • Gjennomføring i videregående opplæring

  Publisert:

  ) 3 600 61,5 14,8 3,9 3,4 5,6 10,9 Akershus (-2019) 7 304 71,2 11,3 2,9 1,9 4,8 7,9 Oslo 6 270 71,7 9,4 1,7 2,1 6,7 8,3 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Publisert:

  Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype Straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovb

  Statistikk
 • Foreldrebetaling i barnehagar

  Publisert:

  .1Publisert 30. april 2021 2020 2021 Kr Kr 1Inkludert friplassar, kostpengar og andre tilleggsutgifter Oslo kommune 2 876 2 931 Bergen 2 983 2 945 Trondheim 3 148 3 110 Stavanger 2 662 3 037

  Statistikk
 • Prisindeks for brukte boliger

  Publisert:

  . kvartal 2021 Hele landet 3,4 10,9 Oslo med Bærum 4,1 12,9 Stavanger 1,9 7,2 Bergen 1,7 8,7 Trondheim 2,8 9,0 Akershus uten

  Statistikk
 • Skogkultur

  Publisert:

  179 257 2017 191 011 35 693 187 543 2018 205 793 37 746 206 369 2019 225 339 43 597 241 897 2020 229 201 43 532 247 971 2020 Oslo og Viken 49 631 9 288 52 591 Innlandet 102 008 20 776 110 099 2019 272 444 119 010 2020 329 554 147 658 Fylke 2020 Oslo og Viken 96 334 44 364 Innlandet 120 745 50 973 Vestfold og Telemark 44 590 22 373 Agder 32 952 14 373 Rogaland 2 187 994 Vestland 1 056 733

  Statistikk