Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 118 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Skogavvirkning for salg

  Publisert:

  ³ 2020 Gran Furu Lauv I alt 7 158 2 777 307 Oslo og Viken 1 694 792 110 Innlandet 2 743 1 245 132 Vestfold og Telemark 690 264 31 Agder 458 312 16 Rogaland 84 18 1 Vestland 320 16 Finnmárku 7 25 1 Gjennomsnittlig tømmerpris Gjennomsnittlig tømmerpris 2020 Kr/m³ Hele landet 377 Viken 385 Oslo 388 Innlandet 389 Vestfold og Telemark 369 Agder 368 Rogaland 335 Vestland 343

  Statistikk
 • Lufttransport

  Publisert:

  ) Passasjerer ombord ved avgang i transitt Norske lufthavner totalt 9 793 956 4 889 289 4 904 667 727 696 174 601 Oslo Gardermoen 4 155 719 2 084 139 2 071 580 447 601 289 Stavanger Sola 712 031 356 helikopterflygning Annen kommersiell flygning Norske lufthavner totalt 9 793 956 9 527 404 132 530 336 132 100 1 556 30 Oslo Gardermoen 4 155 719 4 088 932 66 425 336 0 0 26 Stavanger Sola 712 031 644

  Statistikk
 • Elektrisitet

  Publisert:

  ) 5 246 3,9 5 112 4 131 10 0 Akershus (-2019) 848 0,6 834 14 0 5 0 Oslo 151 0,1 22 129 0 0 0 Hedmark (-2019) 5 983 4,7 1 893 11 539 127 76 1 106 2 231 Akershus (-2019) 8 336 6,6 76 28 371 302 364 2 509 4 686 Oslo 8 704 6,9 58 7 254 570 288 3 410 4 116 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Skatterekneskap

  Publisert:

  Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 35 139 34 323 40 450 -2,3 17,9 Ordinær skatt til primærkommunen 170 107 168 901 195 955 -0,7 16,0 Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 34 813 34 029 40 134 -2,3 17,9 Ordinær skatt til primærkommunen 168 450 167 353 194 293 -0,7 16,1

  Statistikk
 • Utenrikshandel med varer

  Publisert:

  602 83 489 30 510 Produksjonsfylke Viken 37 367 2 321 149 4 052 39 11 096 5 604 10 937 3 319 Oslo 11 137 769 76 663 4 5 282 226 2 919 1 275 Innlandet 12

  Statistikk
 • Virksomheter

  Publisert:

  915 888 Viken 138 654 94 397 23 368 8 410 6 065 4 290 1 370 593 161 Oslo 100 459 71 461 14 808 5 325 4 053 2 879 1 051 603 279 Innlandet 47 893 32 785 7 430 3 257 2 244 1 543 436 167 31 Vestfold og organisasjoner Ufordelt sektor/andre Hele landet 629 953 28 784 4 985 327 569 268 534 81 Viken 138 654 4 983 930 70 545 62 177 19 Oslo 100 459 1 995 1 493 55 209 41 726 36 Innlandet 47 893 2 716 237

  Statistikk
 • Overnattingar

  Publisert:

  Noreg Utlandet Heile landet 990 172 111 637 1 755 302 247 474 1,8 2,2 Viken 197 469 17 195 321 350 34 560 1,6 2,0 Oslo 182 570 39 128 326 633 80 074 1,8 2,0 Innlandet 68 937 3 950 159 180 13 377 2,3 Hyttegrender og vandrarheimar Heile landet 942 428 443 Viken 126 45 51 Oslo 70 : : Innlandet 113 85 56 Vestfold og Telemark 64 28 27 Agder 47 25 22 Rogaland 63

  Statistikk
 • Banker og kredittforetak

  Publisert:

  .. Oslo 566 356 564 317 598 536 710 447 Innlandet .. .. .. 168 375 Hedmark (-2019) 70 769 76 484 84 892 .. Oppland (-2019) 116 696 124 680 125 935 .. Oslo 852 616 804 258 978 748 962 839 Innlandet .. .. .. 161 396 Hedmark (-2019) 83 246 89 281 93 306

  Statistikk
 • Antall arbeidsforhold og lønn

  Publisert:

  endring Absolutte tall Prosentvis endring Viken 591 214 4,8 46 050 3,3 Oslo 527 834 5,7 53 240 3,8 Innlandet 188 055 3,5 41 830 2,8 Vestfold og Telemark 205 642

  Statistikk
 • Leiemarkedsundersøkelsen

  Publisert:

  . Kroner 2021 Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm Hele landet 1 rom 7 690 3 770 2 rom 9 530 2 420 3 rom 11 140 2 060 4 rom 12 470 1 760 5 rom eller flere 13 820 1 450 Oslo og. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke. 2Ekskludert Akershus Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kr), etter antall rom

  Statistikk
 • Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

  Publisert:

  . Øre/kWh 2020 Total pris for kraft, nettleie og avgifter Kraftpris Nettleie Avgifter Heile landet 84,4 20,7 31,8 31,9 Viken 82,0 19,9 28,6 33,5 Oslo 84,4 20,3 30,1 34,0 Innlandet 91,0 21,0 34,7 35,3

  Statistikk
 • Elevar i grunnskolen

  Publisert:

  . årssteg Del elevar med spesialundervisning 8.-10. årssteg I alt 634 674 439 644 195 030 7,8 6,8 9,8 Viken 156 812 108 203 48 609 7,3 6,3 9,5 Oslo 69 392 49 fagopplæring Elevar med bare tospråkleg opplæring Tilrettelagd opplæring Elevar med særskild norskopplæring I alt 634 674 1 989 731 6 655 999 39 725 Viken 156 812 28 20 1 651 83 7 466 Oslo 69 392

  Statistikk
 • Aktivitet i sentrumssoner

  Publisert:

  Bærum 20 1,03 3 317 35 603 3 306 Oslo kommune 69 13,31 15 399 24 073 4 204 Kristiansand 13 1,11 5 767 18 147 2 999 Stavanger 20 1,64 4 153 17 288 2 369 Bergen 45 2,88 7 817 21 612 3 138 Trondheim 28 Bærum 20 3 417 3 317 10,7 1,0 Oslo kommune 69 204 958 15 399 1,6 0,3 Kristiansand 13 6 401 5 767 3,1 0,5 Stavanger 20 6 811 4 153 4,2 0,6 Bergen 45 22 512 7 817 2,8 0,4 Trondheim 28 13 472 6 604 3,2 0,4

  Statistikk
 • Sykefravær

  Publisert:

  . kvartal 2021 Hele landet 5,2 5,5 4,1 4,3 6,5 7,0 Viken 5,4 5,7 4,4 4,5 6,7 7,1 Oslo 4,3 4,6 3,4 3,6 5,3 5,7 Innlandet 5,7 5,8 4,4 4,4 7,2 7,4 Vestfold og Telemark 5,4 5,7 4,2 4,4 6,7 7,2 Agder 5,7

  Statistikk
 • Omsetning i varehandel

  Publisert:

  026 103 379 2,3 Viken 22 306 23 010 3,2 Oslo 12 836 13 011 1,4 Innlandet 7 416 7 634 2,9 Vestfold og Telemark 9 372 9 716 3,7 Agder 6 729 7 044 4,7 Rogaland 7 796 8 077 350 53 577 13,2 Viken 16 934 18 227 7,6 Oslo 7 501 8 910 18,8 Innlandet 2 509 2 902 15,7 Vestfold og Telemark 3 273 3 757 14,8 Agder 2 181 2 588 18,7 Rogaland 2 916 3 512

  Statistikk