Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 19 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

  Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker

  Publisert:

  forliksrådenes virksomhet er nå lagt inn i Statistikkbanken under område 03 Helse, sosiale forhold og kriminalitet. Der er det mulig å

  Statistikk
 • Levekår blant innvandrere (opphørt)

  Bedre boligstandard blant innvandrerne

  Publisert:

  Bedre boligstandard blant innvandrerne Andelen ikke-vestlige innvandrere som bor i enebolig og som eier egen bolig har økt siden 1996. Færre bor i blokk, og andelen leietakere har gått ned. Dette er

  Statistikk
 • Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)

  Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane

  Publisert:

  år med grunn- og/eller hjelpestønad per 31. desember 2007 Tabell 7 Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper, gjerningsfylke og -kommune

  Statistikk
 • Barnetilsynsordninger (opphørt)

  Svært mange foretrekker barnehage

  Publisert:

  Svært mange foretrekker barnehage Svært mange foreldre bruker barnehage som hovedtilsynsordning på dagtid. Derimot er det bare noen få som velger dagmamma eller praktikant. Det er heller ikke mange b

  Statistikk
 • Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

  Fleire barn i statlege fosterheimar

  Publisert:

  Fleire barn i statlege fosterheimar Frå 2011 til 2012 var det ein auke på nærare 13 prosent i talet på barn i statlege fosterheimar. I same perioden var det også registrert ein vekst på 6 prosent i t

  Statistikk
 • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

  Mer ressurser og økt aktivitet

  Publisert:

  påtalemyndigheten registrerte i alt 394 000 lovbrudd i 2012. Av disse var nesten 274 000 forbrytelser. Økningen i anmeldelser kan være tegn på høyere straffesaksaktivitet Statistikken over anmeldte lovbrudd viser at politi og

  Statistikk
 • Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt)

  4 milliarder i kostnader

  Publisert:

  4 milliarder i kostnader Lønnskostnadene i kriminalomsorgen var 5 prosent høyere i 2012 enn året før. Dette medførte at de årlige utgiftene til egenproduksjon for første gang oversteg 4 milliarder kr

  Statistikk
 • Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

  Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter

  Publisert:

  Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter Indikatorene for konfliktløsningsorganene viser at utgiftene var 9 prosent høyere i 2012 enn året før. En stor del av denne økningen skyldes ekstra

  Statistikk
 • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

  Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive

  Publisert:

  Resultatene fra levekårsundersøkelsen 2014 viser høy organisasjonsaktivitet blant befolkningen, sterke sosiale bånd og at man har høy tillit til hverandre. Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive Fem

  Statistikk
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

  Antallet pensjonister forsetter å øke

  Publisert:

  Utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). I 2013 fortsatte økningen i antall alderspensjonister, men det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Antallet pensjonister fo

  Statistikk
 • Boforhold, levekårsundersøkelsen

  Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

  Publisert:

  støy, forurensning og kriminalitet, sammenlignet med aleneboende (figur 3). Enslige forsørgere har generelt i mindre grad plaget av støy, forurensning og kriminalitet sammenlignet med de som bor på tettsted

  Statistikk
 • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

  Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

  Publisert:

  Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

  Statistikk
 • Boforhold, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger boforhold for personer og husholdninger. Den omfatter eierstatus, bomiljø, boligstørrelse, boligtype og -standard og boligøkonomi. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  bli utsatt for lovbrudd. Den kartlegger sted, tidspunkt og kontakt med politi og helsepersonell

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer

  Statistikk