Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 43 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

  Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker

  Publisert:

  forliksrådenes virksomhet er nå lagt inn i Statistikkbanken under område 03 Helse, sosiale forhold og kriminalitet. Der er det mulig å

  Statistikk
 • Levekår blant innvandrere (opphørt)

  Bedre boligstandard blant innvandrerne

  Publisert:

  Bedre boligstandard blant innvandrerne Andelen ikke-vestlige innvandrere som bor i enebolig og som eier egen bolig har økt siden 1996. Færre bor i blokk, og andelen leietakere har gått ned. Dette er

  Statistikk
 • Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)

  Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane

  Publisert:

  år med grunn- og/eller hjelpestønad per 31. desember 2007 Tabell 7 Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper, gjerningsfylke og -kommune

  Statistikk
 • Barnetilsynsordninger (opphørt)

  Svært mange foretrekker barnehage

  Publisert:

  Svært mange foretrekker barnehage Svært mange foreldre bruker barnehage som hovedtilsynsordning på dagtid. Derimot er det bare noen få som velger dagmamma eller praktikant. Det er heller ikke mange b

  Statistikk
 • Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

  Fleire barn i statlege fosterheimar

  Publisert:

  Fleire barn i statlege fosterheimar Frå 2011 til 2012 var det ein auke på nærare 13 prosent i talet på barn i statlege fosterheimar. I same perioden var det også registrert ein vekst på 6 prosent i t

  Statistikk
 • Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt)

  4 milliarder i kostnader

  Publisert:

  4 milliarder i kostnader Lønnskostnadene i kriminalomsorgen var 5 prosent høyere i 2012 enn året før. Dette medførte at de årlige utgiftene til egenproduksjon for første gang oversteg 4 milliarder kr

  Statistikk
 • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

  Mer ressurser og økt aktivitet

  Publisert:

  påtalemyndigheten registrerte i alt 394 000 lovbrudd i 2012. Av disse var nesten 274 000 forbrytelser. Økningen i anmeldelser kan være tegn på høyere straffesaksaktivitet Statistikken over anmeldte lovbrudd viser at politi og

  Statistikk
 • Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

  Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter

  Publisert:

  Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter Indikatorene for konfliktløsningsorganene viser at utgiftene var 9 prosent høyere i 2012 enn året før. En stor del av denne økningen skyldes ekstra

  Statistikk
 • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

  Ledere tar jobben med hjem

  Publisert:

  Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013 omhandler bl.a. kjemisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø, helseplager, konflikter og tilknytning til arbeidsplassen. Ledere tar jobben med hjem Halvp

  Statistikk
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

  Antallet pensjonister forsetter å øke

  Publisert:

  Utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). I 2013 fortsatte økningen i antall alderspensjonister, men det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Antallet pensjonister fo

  Statistikk
 • Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

  Få eldre kommer i arbeid om de er avhengig av sosialhjelp

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av velferdsytelsene sykepenger, økonomisk sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd over lengre perioder. Det er sentralt i statistikken å se ytelsene i relasjon til mottakernes grad av tilknytning til arbeidsmarkedet.

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Færre forbrytelsessaker avgjort av domstolene

  Publisert:

  én eller flere forbrytelser. Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer – enten vi ser på de ulike typene av rettsinstanser, reaksjoner, lovbrudd eller alder til de straffede

  Statistikk
 • Fengslinger

  30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke

  Publisert:

  Statistikken viser innsatte i fengsel: varetekt, dom, forvaring og lovbrudd de er fengslet for. Stadig flere. De resterende 25 prosent satt i varetekt. Fengslinger gis for ulike lovbrudd Det var fire forskjellige lovbruddsgrupper som

  Statistikk
 • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

  Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

  Publisert:

  Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

  Statistikk
 • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

  Oslofolk er sunnest i landet

  Publisert:

  Nordmenns levevaner blir bedre, men utviklingen går saktere enn ønsket. 12 prosent av den norske befolkningen har fedme, viser SSBs levekårsundersøkelse. Oslofolk er sunnest i landet Nordmenns levevan

  Statistikk