Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 90 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  . Statistikken gir oversikt over befolkningens fysiske og psykiske helse, symptomer, funksjonsevne, omsorgsbehov og bruk av helse- og omsorgstjenester fordelt på levekårsundersøkelsen om helse og representerer et tverrsnitt av befolkningen.

  Statistikk
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Henvendelser om nasjonale framskrivinger E-post: nasjfram@ssb.no Henvendelser om regionale framskrivinger E-post: regfram@ssb.

  Statistikk
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover mot 2100 Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca. Folkemengden 1. januar. 2Viser til alternativene for høy og lav innvandring Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger vold, trusler, tyveri og skadeverk i ulike grupper av den voksne befolkningen

  Statistikk
 • Samiske forhold

  Publisert:

  Folkemengde per 1. januar, Norge nord for SaltfjelletPublisert 6. februar 2018 2017 Endring i prosent 2016 - 2017 1990 - 2017 Norge nord for Saltfjellet i alt 406 043 0,6 6,7 STN-området i alt 55 54

  Statistikk
 • Voksnes læring

  Publisert:

  Deltakelse i formell utdanning eller ikke-formell opplæring siste 12 måneder i befolkningen 25-64 år, etter

  Statistikk
 • Voksnes læring

  Publisert:

  måneder i befolkningen 25-64 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. Prosent. Deltakelse i formell utdanning siste 12 måneder i befolkningen 25-64 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. Prosent. 2012 2017 Alle 25-64 år 9 12

  Statistikk
 • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

  Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

  Publisert:

  Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

  Statistikk
 • Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

  Dobling av utgiftene til alderspensjoner

  Publisert:

  . Ut fra forventet utvikling i befolkningens alderssammensetting vil statens utgifter til alderspensjoner fortsette å stige sterkt i årene som kommer

  Statistikk
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

  Antallet pensjonister forsetter å øke

  Publisert:

  (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid

  Statistikk
 • Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

  Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader

  Publisert:

  Statistikk over utgifter, årsverk, aktiviteter og resultater i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), blant annet asylsaker og saksbehandlingstid. Betydelig kortere saksbehandlingstid

  Statistikk
 • Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

  Størst studentøkning på høyere grad

  Publisert:

  . Det tilsvarende tallet for høyere grad var 59 prosent. Drøye 30 prosent av befolkningen som er 16

  Statistikk
 • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

  Mer ressurser og økt aktivitet

  Publisert:

  . SSB har sammenliknbar statistikk tilbake til 2005, og nivået i 2012 er det høyeste som er målt. Relativt til befolkningen har imidlertid

  Statistikk
 • Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

  Stadig flere dør av KOLS

  Publisert:

  Stadig flere dør av KOLS I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forår

  Statistikk
 • Leseferdigheter og tallforståelse

  Norske voksne har gode ferdigheter

  Publisert:

  størst og minst andel av den voksne befolkningen på et av de to øverste ferdighetsnivåene. Frankrike, Italia, Kypros og Spania har imidlertid ikke

  Statistikk