Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 91 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

  Publisert:

  (prosent) 1Inkl. ikke- bosatte 2Tyrkia er inkludert. Registrerte helt arbeidsledige i alt 108 987 3,9 Befolkningen eksklusive innvandrere1 63 149 2,7 Alle

  Statistikk
 • Navn

  Publisert:

  Topp ti, jentenavn og guttenavn. 2020Publisert 21. januar 2021 Antall Per 1 000 Jentenavn Nora/Norah 416 15 Emma 362 13 Ella 337 12 Maja/Maia/Maya 321 12 Olivia 315 12 Emilie 306 11 Sofie/Soph

  Statistikk
 • Samboere

  Publisert:

  Andel samboere i ulike aldersgrupper. ProsentPublisert 21. januar 2021 1993-1995 1999-2001 2005-2007 2017-2019 20-24 år 25 22 30 22 25-29 år 35 39 40 38 30-34 år 24 30 31 37 35-39 år 15 20 24 27 40-

  Statistikk
 • Samboere

  Publisert:

  . Andel av befolkningen 45-49 år som er samboere Andel samboere, gifte og ikke i samliv år 49 57 55 48 46 57 47 51 48 45 42 51 51 43 40 44 44 47 41 38 37 Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på

  Statistikk
 • Holdninger til innvandrere og innvandring

  Publisert:

  Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. ProsentPublisert 14. desember 2020 2011 2019 2020 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv Helt enig 29 31 40 Nokså enig 4

  Statistikk
 • Holdninger til innvandrere og innvandring

  Publisert:

  Statistikken kartlegger befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring. Formålet med statistikken er å kartlegge befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe

  Statistikk
 • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på ulike samfunnsarenaer Har skrevet innlegg på Internett for å), gjennomsnittsskår 7,7 7,4 7,4 7,8 8,1 7,5 7,9 Antall personer som svarte 6 035 732 1 848 2 280 1 175 3 151 2 884 Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på

  Statistikk
 • Nasjonale prøver

  Publisert:

  Norskfødte med innvandrerforeldre 18,5 32,8 35,2 Den øvrige befolkningen 25,4 21,0 21,5 Foreldres utdanningsnivå

  Statistikk
 • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter

  Statistikk
 • Kommunalt avløp

  Publisert:

  KOSTRA - kommunalt avløpPublisert 12. oktober 2020 2017 2018 2019 Endring i prosent 2018 - 2019 Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 6. oktober 2020 Folkemengde Endring Endring i prosent 2020 2019 - 2020 2019 - 2020 Antall bosatte i tettsteder 4 416 981 48 367 1,1 Antall bosatt

  Statistikk
 • Bruk av IKT i husholdningene

  Publisert:

  IKT-bruk i befolkningenPublisert 16. september 2020 2014 2016 2018 2020 Andel av befolkningen 16-79

  Statistikk
 • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede i befolkningen. Statistikken dekker omsorgsarbeid

  Statistikk
 • Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  arbeidsmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne, og utviklingen over tid, sammenlignet med hele befolkningen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har i 2. kvartal hvert år noen

  Statistikk
 • Regionale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet) Folkemengde per 1. januar

  Statistikk