Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 89 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Publisert:

  . Brudd og sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt Personer, ikke sesongjustert Arbeidsstyrken Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga Sysselsette Sysselsette i prosent av befolkninga Arbeidslause Arbeidslause i prosent av

  Statistikk
 • Holdninger til innvandrere og innvandring

  Publisert:

  Statistikken kartlegger befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring. Formålet med statistikken er å kartlegge befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe

  Statistikk
 • Høyere yrkesfaglig utdanning

  Publisert:

  Norskfødte med innvandrerforeldre 581 55,8 44,2 31,8 68,2 Den øvrige befolkningen 21 359 56,2 43,8 49,1 50,9 Fagfelt og varighet for studenter i Norskfødte med innvandrerforeldre 209 44,5 55,5 19,6 80,4 Den øvrige befolkningen 8 705 48,3 51,7 44,6 55,4 Varighet og fagfelt for fullførte

  Statistikk
 • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter

  Statistikk
 • Befolkning

  Publisert:

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet i Noreg Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før 3. kvartal 2021 3

  Statistikk
 • Karakterer og nasjonale prøver fra grunnskolen

  Publisert:

  øvrige befolkningen 7,3 17,2 43,0 21,5 11,0 7,8 15,3 42,4 23,5 10,9 6,9 21,0 39,2 22,3 10,6 Gutter Innvandrere 16,4 21,3 38,1 15,7 8,5 26,9 28,8 32,5 9,1 2,7 15,3 28,1 32,7 16,7 7,3 øvrige befolkningen 7,4 16,3 42,0 22,5 11,8 9,8 17,2 43,7 21,3 8,1 5,8 17,4 37,4 25,4 14,0 Jenter Innvandrere 13,6 21,0 38,6 17,1 9,7 20,2 28,0 33,0 13,2 5,6 20,8 32,0 32,0 11,2 4,0

  Statistikk
 • Nasjonale prøver

  Publisert:

  øvrige befolkningen 26,0 45,1 28,9 20,0 56,7 23,3 20,9 52,0 27,1 Gutter Innvandrere 26,2 45,4 28,4 44,8 45,8 9,4 29,2 48,1 22,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 17,1 49,7 33,2 36,9 52,4 10,7 25,2 51,6 23,3 Den øvrige befolkningen 22,5 45,7 31,8 22,8 56,3 20,8 16,5 49,9 33,6 Jenter Innvandrere 25,4 41,2 33,4 38,3 50,7 10,9 43,7 47,0 9,3

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Personer 15-74. kvartal 2021 2019 2020 Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen Begge kjønn 70,5 70,4 70,1 70,9 70,3 70,6 72,7 72,8 Menn 73,4 73,3 72,9 73,8 73,3 73,2 75,5

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Den dekker også antall innbyggere som bor tett og spredt i hver kommune og i hvert

  Statistikk
 • Samiske forhold

  Publisert:

  7,7 1Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny halvår 2021 er oppdatert med riktige tall 21. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli. Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny

  Statistikk
 • Bruk av IKT i husholdningene

  Publisert:

  . Andel (16-79 år) som har kjøpt/bestilt film eller musikk siste tre måneder Statistikken gir informasjon om befolkningens bruk av internett

  Statistikk
 • Arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge. 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge

  Statistikk
 • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

  Statistikk
 • Aksjer og kapitalutdelinger

  Publisert:

  Pålydende aksjekapital (mill. kr) Prosentandel av befolkningen som eide aksjer per 31.12 Antall personer som mottok utbytte Mottatt utbytte (mill. kr) Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte I alt 785 650 69 488 14,6 378 412 65 277 7,0 Fylker Oslo 120 116 12 757 17,2 57 017 15 731 8,2 Rogaland 75 201 7 888 15,6 41 161 5 646 8,5

  Statistikk