Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 57 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Uføretrygdede

  Publisert:

  Statistikk over antall og andel uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Uføretrygdede i befolkningen 18-67 år Statistikk over antall og andel uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Tall for

  Statistikk
 • Plan- og byggesaksbehandling

  Publisert:

  . Medvirkning belyses gjennom klagesaker fra befolkningen og innsigelser fra myndighetsorganer.

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Statistikk over hva som er befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16

  Statistikk
 • Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

  Publisert:

  Statistikk over i hvor stor grad befolkningen fullfører høyere utdanning. Fullførte en grad innen 8

  Statistikk
 • Allmennlegetjenesten

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt. Konsultasjoner hos fastlege i gjennomsnitt Statistikken viser befolkningens

  Statistikk
 • Personer med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år. Andel av Norges befolkning med flyktningbakgrunn Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1

  Statistikk
 • Befolkning

  Publisert:

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Nye tal for fødde, døde, innanlandske flyttingar og inn- og utvandringar som viser endringane i befolkninga kjem kvart kvartal.

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatt og arbeidsledige

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  spørreskjema for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som kan gi brudd i statistikken 2Arbeidsstyrken beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledigeSysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder

  Statistikk
 • Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen klare en uforutsett utgift Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen

  Statistikk
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Publisert:

  verdensregion og landbakgrunn. Tall for innvandrere sammenliknes med sysselsettingstall for befolkningen ellers. Tall for yrke

  Statistikk
 • Døde

  Publisert:

  , spedbarnsdødelighet og forventet levealder kan leses som indikasjoner på den generelle helsetilstanden i befolkningen.

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  . Innvandrere Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som

  Statistikk