Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 90 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny halvår 2021 er oppdatert med riktige tall 21. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli. Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Publisert:

  . Brudd og sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt Personer, ikke sesongjustert Arbeidsstyrken Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga Sysselsette Sysselsette i prosent av befolkninga Arbeidslause Arbeidslause i prosent av

  Statistikk
 • Bruk av IKT i husholdningene

  Publisert:

  . Andel (16-79 år) som har kjøpt/bestilt film eller musikk siste tre måneder Statistikken gir informasjon om tilgang til internett i norske husholdninger og befolkningens bruk av internett

  Statistikk
 • Arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge. 2020 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge

  Statistikk
 • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

  Statistikk
 • Karakterer ved avsluttet grunnskole

  Publisert:

  øvrige befolkning Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Engelsk skriftlig 4,2 3,8 4,1 Engelsk muntlig 4,4 4,1 4,4 Kunst og øvrige befolkning 43,8 41,6 46,1 Innvandrere, EU etc.1 41,6 39,2 43,9 Norskfødte med innvandrerforeldre, EU etc

  Statistikk
 • Befolkning

  Publisert:

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketallet i Norge Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før 2. kvartal 2021 2

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Personer 15-74. kvartal 2021 2019 2020 Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen Begge kjønn 70,5 70,4 70,2 70,1 70,9 70,3 70,6 72,7 Menn 73,4 73,3 73,1 72,9 73,8 73,3 73,2

  Statistikk
 • Aksjer og kapitalutdelinger

  Publisert:

  Pålydende aksjekapital (mill. kr) Prosentandel av befolkningen som eide aksjer per 31.12 Antall personer som mottok utbytte Mottatt utbytte (mill. kr) Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte I alt 785 650 69 488 14,6 378 412 65 277 7,0 Fylker Oslo 120 116 12 757 17,2 57 017 15 731 8,2 Rogaland 75 201 7 888 15,6 41 161 5 646 8,5

  Statistikk
 • Uføretrygdede

  Publisert:

  Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Uføretrygdede i befolkningen 18-67 år Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå Uføretrygdede etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Uføretrygdede Uføretrygdede i prosent av befolkningen Begge

  Statistikk
 • Alderspensjonister

  Publisert:

  Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge kjønn og landbakgrunn Alderspensjonister 62-66 år, etter kjønn og landbakgrunn 2020 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge

  Statistikk
 • Plan- og byggesaksbehandling

  Publisert:

  . Medvirkning belyses gjennom klagesaker fra befolkningen og innsigelser fra myndighetsorganer.

  Statistikk
 • Familier og husholdninger

  Publisert:

  .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Beate Bartsch E-post: beate.bartsch@ssb.no tlf.: 40 81 14 96 Geir Nygård E-post: geir.nygard@ssb.no tlf.: 48 15 13 44

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Aldersgrupper og utdanningsnivå Aldersgrupper og utdanningsnivå1 2020 Befolkningen 1. oktober Høyeste fullførte utdanning I alt

  Statistikk