Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 88 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkning

  Publisert:

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet i Noreg Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før 3. kvartal 2021 3

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Aldersgrupper og utdanningsnivå Aldersgrupper og utdanningsnivå1 2020 Befolkningen 1. oktober Høyeste fullførte utdanning I alt

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 19. mai 2021 1. kvartal 2021 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 398 804 Folkevekst 7 435.: 41 54 79 65 Espen Andersen E-post: espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderPublisert 4. mai 2021 1. halvår 20211 I alt Menn Kvinner 11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli. I alt

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Den dekker også antall innbyggere som bor tett og spredt i hver kommune og i hvert

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny halvår 2021 er oppdatert med riktige tall 21. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli. Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Beate Bartsch E-post: beate.bartsch@ssb.no tlf.: 40 81 14 96 Geir Nygård E-post: geir.nygard@ssb.no tlf.: 48 15 13 44

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 6. oktober 2020 Folkemengde Endring Endring i prosent 2020 2019 - 2020 2019 - 2020 Antall bosatte i tettsteder 4 416 981 48 367 1,1 Antall bosatt

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Befolkning og endringar siste årPublisert 23. februar 2021 2020 Befolkning ved starten av året 5 367 580 Folkevekst 23 789 Befolkning ved slutten av året 5 391 369 Fødselsoverskot 12 368 Fødde 52 979

  Statistikk
 • Fødte

  Publisert:

  .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Henvendelser om nasjonale framskrivinger E-post: nasjfram@ssb.no Henvendelser om regionale framskrivinger E-post: regfram@ssb.

  Statistikk
 • Samiske forhold

  Publisert:

  7,7 1Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006

  Statistikk
 • Familier og husholdninger

  Publisert:

  .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Adopsjoner

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag innvandring E-post: oppdraginnvandring@ssb.no Christian Sørlien Molstad E-post: christian.molstad@ssb.no tlf.: 40 81 14

  Statistikk