Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkning

  Publisert:

  Statistikken gir befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketallet i Norge Statistikken gir folketalet for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet ved årsskiftet blir gitt etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgarskap. Nye tal for fødde, døde, innanlandske flyttingar og inn- og utvandringar som viser endringane i befolkninga kjem kvart kvartal.

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Statistikk over hva som er befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Andel som bor i tettsteder Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Den dekker også

  Statistikk
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Publisert:

  Indikatorer for kjønnslikestilling, grunnlagstall for hele landetPublisert 4. mars 2021 2019 1På grunn kommunesammenslåingen 01.01.2020 er ikke valgresultatene oppdatert med tall fra kommune- og fyl

  Statistikk
 • Navn

  Publisert:

  Topp ti, jentenavn og guttenavn. 2020Publisert 21. januar 2021 Antall Per 1 000 Jentenavn Nora/Norah 416 15 Emma 362 13 Ella 337 12 Maja/Maia/Maya 321 12 Olivia 315 12 Emilie 306 11 Sofie/Soph

  Statistikk
 • Regionale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet) Regionale befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet

  Statistikk
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover mot 2100 Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca. Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Flest nye bosatte fra Syria

  Publisert:

  . sto for hele 93 prosent av denne veksten. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1

  Statistikk
 • Samiske forhold

  Publisert:

  Offisiell statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold. Befolkningsendring i STN-området En samlet og løpende oversikt over offisiell statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold. Statis

  Statistikk
 • Navn

  Nora og William på navnetoppen i fjor

  Publisert:

  William befester posisjonen og topper listen sammen med Nora i 2016. Nora og William på navnetoppen i fjor William befester posisjonen og topper listen sammen med Nora i 2016. Topp ti, jentenavn og gu

  Statistikk
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Fedrekvoten mer populær enn noen gang

  Publisert:

  Kjønnslikestilling i Norge, fylker og kommuner. Forskjeller og likheter mellom kvinner og menn i arbeidsliv, utdanning, inntekt og tidsbruk. Flere fedre benytter seg av fedrekvoten, gapet mellom andel

  Statistikk
 • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

  Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

  Publisert:

  Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

  Hvor bor egentlig studentene?

  Publisert:

  . Naturlig nok vil de relative forskjellene for denne aldersgruppen derfor bli mye større enn for hele befolkningen sett under ett. Disse tallene er tilgjengelig i Statistikkbanken . På ti år kan mye endre seg Fra forrige folketelling i 2001 har Norges befolkning

  Statistikk