Søk

Viser 3 av 3
Sorter:
  1. Utslipp til luft

    . Endring i klimagassutslippene Utslipp til luft i Norge Utslipp til luft i Norge1 2 Millioner tonn CO2-ekvivalenter2 Endring i prosent 2021 1990 - 2021 2020 - 2021 Utslipp av klimagasser 49,1 -4,5

  2. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

    1990 Produksjon i faste 2015-priser. Mill. kr 5 512 071 5 395 652 -2,1 111,0 Klimagassutslipp

  3. Miljøøkonomiske virkemidler

    Miljøavgifter, i alt 31 046 40 316 37 078 -8,0 19,4 Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt 12 579 22 505 20 856 -7,3 65,8 Avgifter på