Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 163
Sorter:
4 har Oslo som sitt etternavn
Se mer om navnet i navnestatistikken
 1. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Rapport 3: Oppfølging av barna på åttende trinn Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje

 2. Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S - SSB

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3

 3. Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo - SSB

  Sosiale og økonomiske studier 107 Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Publisert

 4. Free child care in Oslo - SSB

  Reports 2016/36 Free child care in Oslo Report 1: Following the children in third grade Published: 1

 5. Flytting til og fra Oslos bydeler - SSB

  Rapporter 2013/11 Flytting til og fra Oslos bydeler Publisert: 21. mars 2013 Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling

 6. Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud - SSB

  levekårsundersøkelsen 2007 Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Publisert: 9. april 2010 Statistisk sentralbyrå

 7. Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo - SSB

  Notater 2009/01 Flyktninger bosatt 1997-2007 Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Publisert: 9

 8. Slutt på billige boliger i Oslo? - SSB

  Notater 2004/50 OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002 Slutt på billige boliger i Oslo? Publisert: 24

 9. Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus - SSB

  grøntstruktur i Oslo og Akershus Publisert: 16. mars 2020 Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i

 10. Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune - SSB

  Rapporter 2017/15 Perspektiver mot 2025 Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune Publisert: 9. juni 2017 Endret: 9. juni 2017 09

 11. Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge - SSB

  Rapporter 2015/28 Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge Publisert

 12. Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling - SSB

  Notater 2007/53 Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling Publisert

 13. Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst - SSB

  Rapporter 2006/15 Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst Publisert: 22. april 2006 Handlingsprogram Oslo indre

 14. Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet - SSB

  Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25

 15. Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka - SSB

  Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15