Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 162 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Nedbygging av jordbruksareal

  En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal

  Publisert:

  . Minst jordbruksareal ble bygd ned i Oslo med 300 dekar, men dette utgjorde likevel den

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2015

  Publisert:

  . Flest kulturarbeidare i Oslo 2,6 prosent av dei sysselsette i Noreg hadde hovudjobben sin i kulturell og kreativ næring. Desse jobbane er geografisk ujamt fordelte. Over halvparten er samla i dei største byane Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Oslo er klart

  Publikasjon
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

  Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet?

  Publisert:

  . Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilt på boligmarkedet særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Unge er også mer utsatt, det samme gjelder familier med mange barn

  Publikasjon
 • The health management Information system in Malawi

  Assessment of data quality and methods for improvement

  Publisert:

  . The Health Information Systems Programme (HISP) is a global network emerging from the Department of Informatics at the University of Oslo

  Publikasjon
 • Innvandrere og kommunestyrevalget 2015

  Valgatferd og representasjon blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og utenlandske statsborgere

  Publisert:

  . Oslo er kommunen med flest stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn, her er andelen nær 30 prosent

  Publikasjon
 • Statistics Norway from cell offices to open landscape

  A survey from Department of Administration

  Publisert:

  Undersøkelsen om Statistisk sentralbyrås forestående flytting til nye kontorlokaler i Oslo ble gjennomført i tiden 4. – 15. februar blant ansatte i Administrasjons¬avdelingen med arbeidssted i Oslo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ansattes synspunkter

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2015

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (2,08 kilogram) og høy renseeffekt (58 prosent

  Publikasjon
 • The disadvantaged in the housing market

  Measuring who is disadvantaged

  Publisert:

  . Common to all definitions is that immigrants, tenants and Oslo inhabitants are particularly disadvantaged

  Publikasjon
 • The Economy of the North 2015

  Publisert:

  . The Economy of the North 2015 report finalizes the ECONOR III project, carried out by Statistics Norway, Center for International Climate and Environmental Research - Oslo (CICERO) and Université

  Publikasjon
 • Slik lages befolkningsframskrivingene

  Publisert:

  . Folketallet summeres så til fylker og fordeles deretter på kommuner og bydeler i Oslo. Tidshorisonten i BEFREG er kortere enn i BEFINN

  Publikasjon
 • Grensehandelen med Sverige og Danmark

  Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001

  Publisert:

  Rapporter 2001/28 Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 Grensehandelen med Sverige og Danmark Publisert: 28. Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 Ansvarlige Nina Bruksås, Ketil Myran, Lars H

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge 1999-2008

  Publisert:

  også færre som flytter til Oslo, spesielt bosettingsåret. Fra år 2 og utover går imidlertid opp mot en tredjedel av sekundær-flyttingene til Oslo. Og her er det svært liten variasjon mellom kohortene

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005

  Publisert:

  ) For 2005 var hovedmønsteret i sekundærflyttingene det samme i 2005 som årene før, med nettoinnflytting til Oslo. Sammenlignet med tidligere års flyttinger, økte innflyttingen til både Oslo og Akershus i 2005, etter en midlertidig nedgang i innflyttingen til Oslo i 2004

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  En deskriptiv analyse om sekundærflyttinger blant flyktninger som ble bosatt i Norge i perioden 1994-2003

  Publisert:

  måte som befolkningen ellers er spredt. Etter fem år var flyktning kohorten lang mer konsentrert rundt Oslo. Dette er på ingen første bostedskommune fem år etter bosetting har økt kohort for kohort de senere år, har andelen av kohorten som var flyttet til Oslo gått ned

  Publikasjon
 • Prisstatistikk for næringseiendommer

  Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus

  Publisert:

  Rapporter 1996/21 Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Prisstatistikk for. Om publikasjonen Tittel Prisstatistikk for næringseiendommer. Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Ansvarlige Arild Thomassen, Trond

  Publikasjon