Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 150 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

  Publisert:

  . juli 2014 Her presenteres innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 13 kommunene og 5 Oslo-bydelene med Grünerløkka, Bjerke, Grorud m.fl. Denne rapporten presenterer demografi og levekår til personer med innvandrerbakgrunn i de kommunene og Oslo-bydelene med størst innvandrerandel

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  Publisert:

  finne i hele 399 av landets 422 kommuner. I absolutte tall bor flest med innvandrerbakgrunn fra Syria i Oslo, totalt 2 600 personer. Disse

  Publikasjon
 • Virksomhetsplan 2018

  Publisert:

  . For to av avdelingene – Person- og sosialstatistikk og Nasjonalregnskap og næringsstatistikk – innebærer dette også flytting av oppgaver mellom Kongsvinger og Oslo

  Publikasjon
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

  Analyse av mulige effekter av lik valgdeltakelse blant personer med og uten innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre, og nærmere 80 prosent for majoritetsbefolkningen. Andelen stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er ulikt fordelt i landet, med størst andel i Oslo størst i Oslo Ved lokalvalget i Oslo i 2011 var valgdeltakelsen kun 40 prosent for utenlandske statsborgere, 55 prosent for norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, og 71 prosent for de

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2016

  Publisert:

  . Desse jobbane er geografisk ujamt fordelte. Over halvparten er samla i dei største byane Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Oslo er klart

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2016

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (2,09 kilogram) og høy renseeffekt (57 prosent

  Publikasjon
 • The effect of preschool on the school performance of children from immigrant families

  Results from an introduction of free preschool in two districts in Oslo

  Publisert:

  Discussion Papers no. 631 Results from an introduction of free preschool in two districts in Oslo The effect of preschool on the school performance of children from immigrant families Publisert: 1. september 2010 Two districts of Oslo started to offer five-year-old children free preschool four hours a day

  Publikasjon
 • Mapping attractive urban areas

  Documentation of a Eurostat-supported project under the “Merging statistics and geographic information grant programme”

  Publisert:

  . The strengths of these correlations vary between the cities, playing in to a general picture that capital and largest city Oslo is the most socioeconomically divided of Norway’s largest cities

  Publikasjon
 • Nedbygging av jordbruksareal

  En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal

  Publisert:

  . Minst jordbruksareal ble bygd ned i Oslo med 300 dekar, men dette utgjorde likevel den

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2015

  Publisert:

  . Flest kulturarbeidare i Oslo 2,6 prosent av dei sysselsette i Noreg hadde hovudjobben sin i kulturell og kreativ næring. Desse jobbane er geografisk ujamt fordelte. Over halvparten er samla i dei største byane Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Oslo er klart

  Publikasjon
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

  Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet?

  Publisert:

  . Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilt på boligmarkedet særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Unge er også mer utsatt, det samme gjelder familier med mange barn

  Publikasjon
 • The health management Information system in Malawi

  Assessment of data quality and methods for improvement

  Publisert:

  . The Health Information Systems Programme (HISP) is a global network emerging from the Department of Informatics at the University of Oslo

  Publikasjon
 • Innvandrere og kommunestyrevalget 2015

  Valgatferd og representasjon blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og utenlandske statsborgere

  Publisert:

  . Oslo er kommunen med flest stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn, her er andelen nær 30 prosent

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2015

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (2,08 kilogram) og høy renseeffekt (58 prosent

  Publikasjon
 • Statistics Norway from cell offices to open landscape

  A survey from Department of Administration

  Publisert:

  Undersøkelsen om Statistisk sentralbyrås forestående flytting til nye kontorlokaler i Oslo ble gjennomført i tiden 4. – 15. februar blant ansatte i Administrasjons¬avdelingen med arbeidssted i Oslo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ansattes synspunkter

  Publikasjon