Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 162 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Studiebyer i Norden

  En sammenligning av studenters bolig- og levekår, økonomi og tilfredshet med studiene i nordiske studiebyer

  Publisert:

  . Av norske byer har vi inkludert Oslo, Bergen og Trondheim. For Sverige ser vi på. De to hovedstedene vi inkluderer i rapporten, Stockholm og Oslo, skiller seg markant fra hverandre på reisetid

  Publikasjon
 • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

  Publisert:

  . Når Oslo er inkludert i analysene øker sannsynligheten med timetall over minstekrav, elevtimer til fysisk aktivitet og leksehjelp, mens den minker med økende lærerstabilitet og andel lærere over 40 år. Disse sammenhengene forsvinner om Oslo-skolene holdes utenfor analysene

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

  Publisert:

  befolkningsstørrelse, fra Oslo med sine 693 000 innbyggere til Utsira med 200. I årets publisering framskriver vi for

  Publikasjon
 • Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk

  Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo

  Publisert:

  Rapporter 2020/07 Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk Publisert: 11. februar 2020 Formålet med denne rapporten er å beskrive og evaluere et tiltak gjennomført i Oslo-skolen

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  største byene, og aller flest i Oslo med om lag 17 prosent. Nær 40 prosent av flyktningene har flyttet fra sin opprinnelige bosettingskommune, og hvor om lag en tredjedel har flyttet til Oslo

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2018

  Publisert:

  . Fylka som omfattar dei største byane, det vil seie Oslo, Rogaland, Hordaland og Trøndelag, sysselset til saman 63 prosent av totalen. Oslo er klart

  Publikasjon
 • Overføringsflyktninger 2019

  Publisert:

  når de kommer til landet. Den mest vanlige husholdningstypen er par med barn. Hver sjette overføringsflyktning bor i Oslo

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Publisert:

  . Vi finner dessuten mer positive holdninger til innvandrere og innvandring i Oslo og Akershus enn i andre deler av landet

  Publikasjon
 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev

  Publisert:

  . Akershus, Oslo, Finnmark og Sør-Trøndelag peker seg ut som fylkene som mottar flest fagutdannede fra andre fylker færre fagutdannede med denne bakgrunnen jobbet i Sogn og Fjordane enn det fylket utdannet. Oslo

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2018

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,75 kilogram) og høy renseeffekt (64 prosent

  Publikasjon
 • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge

  Publisert:

  måles for alle virksomheter separat etter en aggregert fylkesinndeling, er det regioner som Oslo, Akershus og. Når bidragene til segregering måles simultant for alle regioner, er det en tendens til noe fallende segregering gjennom perioden i Oslo, men økende segregering på arbeidsplassene på Vestlandet, i

  Publikasjon
 • Innvandrere og stortingsvalget 2017

  Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre. Størst andel av stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er det i fylkene Oslo og Akershus

  Publikasjon
 • Får de som har rett på det bostøtte?

  Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

  Publisert:

  . Mange enslige med barn kvalifiserer også til bostøtte. Det er i de mest sentrale kommunene vi finner flest kvalifiserte og Oslo har størst andel

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

  Publisert:

  bekostning av flytting til Oslo og flytting til andre fylker enn Oslo. Selv om sekundærflytterne ikke like ofte flytter til Oslo er det fortsatt i særstilling flest som flytter dit. Drøye én av fire sekundærflyttere flyttet til Oslo, én av fire flyttet fylkesinternt, mens to av fire flyttet til et annet fylke enn Oslo

  Publikasjon
 • Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge

  Publisert:

  største tettstedene etter befolkningsstørrelse i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger/Sandnes, Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg er det Oslo og Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg som totalt har flest fritidsbygg innen fire-timers kjøreavstand

  Publikasjon