Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 150 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Publisert:

  Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15 og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den

  Publikasjon
 • Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999

  Publisert:

  Notater 2000/18 Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999 Publisert: 15. mars 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1

  Publikasjon
 • Fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge 2020

  Publisert:

  trukket et tilleggsutvalg på 2 500 barn i Oslo. Vi sendte ut e-post, brev og SMS med informasjon om år som er vanskeligst å få med på undersøkelsen. De som bor i Oslo og Viken har

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Publisert:

  . Oslo er den kommunen i landet som flest personer har innvandret til. Innvandrere fra EU Båtsfjord passerte Oslo i andel innvandrere, og har nå 28,3 og 26,7 prosent innvandrere, mens andelen for Oslo er 25,6 prosent

  Publikasjon
 • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  . I prosjektet har SSB hatt et tett samarbeid med representanter fra Bufdir, forskningsmiljøet og Oslo kommune om dataanalyse og utforming av regelsett for behandling av data

  Publikasjon
 • Regional mobilitet og yrkesaktivitet blant helsefagarbeidere og sykepleiere

  Personer utdannet i 2009

  Publisert:

  . Blant sykepleierne som vokste opp i Finnmark, Helgeland og Oslo er det store andeler (ca. 45 prosent

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2019

  Publisert:

  . Fylka som omfattar dei største byane, det vil seie Oslo, Rogaland, Hordaland og Trøndelag, sysselset til saman 63 prosent av totalen. Oslo er klart

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2019

  Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,99 kilogram) og høy renseeffekt (61 prosent

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Publisert:

  mindre tettsteder er mer skeptiske. I Oslo og Viken og i Trøndelag er det mer positive holdninger enn for eksempel i Agder- og Sør

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

  Publisert:

  . Oslo er den kommunen som har flest personer med flyktningbakgrunn. Mindre sekundærflytting generelt gjenspeiles imidlertid i at færre enn tidligere flytter til Oslo. Det er også færre som blir bosatt i Oslo når de kommer til Norge. Det er vanligere å

  Publikasjon
 • Studiebyer i Norden

  En sammenligning av studenters bolig- og levekår, økonomi og tilfredshet med studiene i nordiske studiebyer

  Publisert:

  . Av norske byer har vi inkludert Oslo, Bergen og Trondheim. For Sverige ser vi på. De to hovedstedene vi inkluderer i rapporten, Stockholm og Oslo, skiller seg markant fra hverandre på reisetid

  Publikasjon
 • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

  Publisert:

  . Når Oslo er inkludert i analysene øker sannsynligheten med timetall over minstekrav, elevtimer til fysisk aktivitet og leksehjelp, mens den minker med økende lærerstabilitet og andel lærere over 40 år. Disse sammenhengene forsvinner om Oslo-skolene holdes utenfor analysene

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

  Publisert:

  befolkningsstørrelse, fra Oslo med sine 693 000 innbyggere til Utsira med 200. I årets publisering framskriver vi for

  Publikasjon
 • Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk

  Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo

  Publisert:

  Rapporter 2020/07 Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk Publisert: 11. februar 2020 Formålet med denne rapporten er å beskrive og evaluere et tiltak gjennomført i Oslo-skolen

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  største byene, og aller flest i Oslo med om lag 17 prosent. Nær 40 prosent av flyktningene har flyttet fra sin opprinnelige bosettingskommune, og hvor om lag en tredjedel har flyttet til Oslo

  Publikasjon