Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 162 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Helseeffekter av luftforurensning og virkninger på økonomisk aktivitet

  Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo

  Publisert:

  Rapporter 1996/08 Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo Helseeffekter av luftforurensning og virkninger påOslo Ansvarlig Knut Einar Rosendahl Serie og -nummer Rapporter 1996/08 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Prisstatistikk for næringseiendommer

  Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus

  Publisert:

  Rapporter 1996/21 Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Prisstatistikk for. Om publikasjonen Tittel Prisstatistikk for næringseiendommer. Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Ansvarlige Arild Thomassen, Trond

  Publikasjon
 • Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999

  Publisert:

  Notater 2000/18 Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999 Publisert: 15. mars 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1

  Publikasjon
 • Grensehandelen med Sverige og Danmark

  Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001

  Publisert:

  Rapporter 2001/28 Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 Grensehandelen med Sverige og Danmark Publisert: 28. Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 Ansvarlige Nina Bruksås, Ketil Myran, Lars H

  Publikasjon
 • Gjete kongens harer

  Rapport fra arbeidet med å få samboerne mer innpasset i statistikken

  Publisert:

  . Det er store geografiske forskjeller. Oslo/Akershus, Rogaland og Agderfylkene har flest gifte foreldre. Finnmark er i en særstilling

  Publikasjon
 • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 107 Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Publisert: 1. januar 2002 Studien beskriver utviklingen i innvandreres bosetting i Oslo i

  Publikasjon
 • Demografi, flytting og boligbehov på 1990-tallet

  Publisert:

  hovedstadsområdet, for eksempel har Oslo og Akershus' andel av landets befolkning økt fra 20,6 til 21,8 prosent på 1990-tallet. Denne konsentrasjonsprosessen kan forsterkes i åra som kommer. Oslo har etter hvert fått en

  Publikasjon
 • Boligutgiftene i Norge på 1990-tallet

  Systematiske observasjoner av livsfase, geografi og husholdningstype

  Publisert:

  . Oslo og Akershus har høy boutgiftsbelastning (boutgift sett i forhold til inntekt

  Publikasjon
 • Utvikling i boforhold 1987-1997

  Rapport til Boligutvalget

  Publisert:

  . Geografisk er forskjellene i andelen eiere forholdsvis små (andelen selveiere varierer imidlertid betydelig, og er lav i Oslo). Tallene kan tyde på. Oslo skiller seg sterkt ut, med noe færre som bor i småhus, og betydelig færre som bor i enebolig. Det er

  Publikasjon
 • Brune arealer i tettsteder

  En pilotundersøkelse

  Publisert:

  . Erfaringer fra prosjektet, med Oslo som case, viser at det er mulig å lokalisere arealer med

  Publikasjon
 • Resultatkontroll jordbruk 2002

  Jordbruk og miljø

  Publisert:

  . I 2000 hadde Akershus/Oslo størst avgang av dyrka jord med om lag 2 500 dekar og dernest Rogaland med om lag 1 000 dekar

  Publikasjon
 • Immigrant women in Norway

  A summary of findings on demography, education, labour and income

  Publisert:

  Metropolis Conference in Oslo 9-13 September 2002.

  Publikasjon
 • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

  En analyse basert på registerdata

  Publisert:

  havne under lavinntektsgrensen hvis de bor i de minste og mest perifere kommunene, er lavinntektsandelen blant barn i parhusholdninger høyest i Oslo

  Publikasjon
 • Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer

  Publisert:

  omsetninger av denne type eiendommer er det ikke datagrunnlag for å dele landet inn i mer enn tre prissoner. Sone 1 består av Oslo og Bærum, som har det høyeste

  Publikasjon
 • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

  Resultater fra Folke- og boligtellingen 2001, Levekårsundersøkelsen 2002 og Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002

  Publisert:

  Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002 Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv Publisert: 1. mars 2004 Vedfyring er sammen med veitrafikk den viktigste utslippskilden til. Høsten 2002 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om vedfyring og fyringsvaner i Oslo

  Publikasjon