Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 152 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  1. januar 2020

  Publisert:

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3. desember 2020 Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S

  Publikasjon
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder

  Publisert:

  grøntstruktur i Oslo og Akershus Publisert: 16. mars 2020 Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder

  Publikasjon
 • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 107 Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Publisert: 1. januar 2002 Studien beskriver utviklingen i innvandreres bosetting i Oslo i

  Publikasjon
 • Free child care in Oslo

  Report 1: Following the children in third grade

  Publisert:

  Reports 2016/36 Free child care in Oslo Report 1: Following the children in third grade Published: 1

  Publikasjon
 • Flytting til og fra Oslos bydeler

  Publisert:

  Rapporter 2013/11 Flytting til og fra Oslos bydeler Publisert: 21. mars 2013 Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling. Samtidig fylles de indre bydelene med yngre innflyttere til Oslo. Tredelt flyttemønster i Oslo

  Publikasjon
 • Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud

  Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og levekårsundersøkelsen 2007

  Publisert:

  levekårsundersøkelsen 2007 Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Publisert: 9. april 2010 Statistisk sentralbyrå ønske fra Oslo kommune sett på kulturbruken blant befolkningen i Oslo fra 1991 til 2008. Målet har vært å se på

  Publikasjon
 • Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo

  Flyktninger bosatt 1997-2007

  Publisert:

  Notater 2009/01 Flyktninger bosatt 1997-2007 Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Publisert: 9. januar 2009 Som for landet generelt, har sekundærflyttingene mellom bydeler i Oslo vært størst den

  Publikasjon
 • Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo

  Publisert:

  Rapporter 2010/36 Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo Publisert videregående skoler i Oslo, basert på karakterer og gjennomføring blant elever på studieforberedende og yrkesfag

  Publikasjon
 • Slutt på billige boliger i Oslo?

  OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002

  Publisert:

  Notater 2004/50 OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002 Slutt på billige boliger i Oslo? Publisert: 24 billige boliger i Oslo?. OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002 Ansvarlig Dag Einar Sommervoll Serie og -nummer Notater 2004/50 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

  Perspektiver mot 2025

  Publisert:

  Rapporter 2017/15 Perspektiver mot 2025 Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune Publisert: 9. juni 2017 Endret: 9. juni 2017 09:30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025

  Publikasjon
 • Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge

  Publisert:

  Rapporter 2015/28 Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge Publisert: 23. juni 2015 Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn

  Publikasjon
 • Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling

  Publisert:

  Notater 2007/53 Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling Publisert: 19. november 2007 I forbindelse med Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Oslo,Hovedstadsmeldingen (St.meld. nr. 31, 2006-2007

  Publikasjon
 • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst

  Publisert:

  Rapporter 2006/15 Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst Publisert: 22. april 2006 Handlingsprogram Oslo indre levekårene i de tre bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedproblemstillingen i denne rapporten er hvilke endringer i levekår og

  Publikasjon
 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

  Publisert:

  Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25. oktober 2006 Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Publisert:

  Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15 og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den

  Publikasjon