Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 326 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for Levekårs

  Publikasjon
 • Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

  Dokumentasjon

  Publisert:

  Notater 2018/20 Dokumentasjon Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017 Publisert: 7. mai 2018 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en utvalgsundersøkelse om boligsituasjonen

  Publikasjon
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

  Publisert:

  Bjørn Olsen Serie og -nummer Rapporter 2018/04 Utgiver Statistisk sentralbyrå I samarbeid med Justisdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

  Publikasjon
 • Bolig og boforhold

  - for befolkningen og utsatte grupper

  Publisert:

  Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert: 23. april 2018 Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesiel

  Publikasjon
 • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen

  Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC

  Publisert:

  Rapporter 2018/07 Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen Publisert: 26. februar 2018 Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproble

  Publikasjon
 • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

  En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge

  Publisert:

  Rapporter 2017/35 En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge Barnetilsynsundersøkelsen 2016 Publisert: 1. desember 2017 En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i

  Publikasjon
 • Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet

  2008-undersøkelsen

  Publisert:

  Rapporter 2010/49 2008-undersøkelsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet Publisert: 1. november 2010 Undersøkelsen om virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet ble

  Publikasjon
 • Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet

  Publisert:

  Rapporter 2005/14 Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet Publisert økonomisk kriminalitet. Undersøkelsen rettet seg mot et utvalg på 2000 virksomheter - offentlige og private - med fem eller flere ansatte

  Publikasjon
 • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

  Publisert:

  Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17. juni 2011 Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

  Publikasjon
 • Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere

  En analyse av fødselskullet 1977

  Publisert:

  Notater 2006/33 En analyse av fødselskullet 1977 Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere Publisert: 11. mai 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere. En analyse av

  Publikasjon
 • Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn

  Publisert:

  Om publikasjonen

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

  Sammendrag

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

  Publikasjon
 • Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Dokumentasjon

  Publisert:

  Sammendrag

  Notater 2000/13 Dokumentasjon Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre Publisert: 29. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Om publikasjonen

  Notater 2000/13 Dokumentasjon Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre Publisert: 29. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Publikasjon
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Publisert:

  Ubetalt arbeid og frivillighet Norskferdigheter Utsatthet for lovbrudd Statsborgerskap Diskriminering Holdninger, verdier og tillit Helse Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

  En litteraturstudie

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Innsattes levekår 2014

  Før, under og etter soning

  Publisert:

  begår nye lovbrudd etter løslatelsen er ganske små eller små. Undersøkelsen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Informasjon om fengselsbefolkningen kan brukes i forebygging av kriminalitet og i tilrettelegging av omsorg mens den innsatte sitter i fengsel og etter løslatelse. Det er også

  Publikasjon