Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 327 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Mikrosimulering i praksis

  Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 098 Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier Mikrosimulering i praksis Publisert: 1. januar 2008 Mikrosimulering i praksis. Analyser av endringer

  Publikasjon
 • Rapportering fra krisesentrene 2006

  Publisert:

  Rapporter 2007/32 Rapportering fra krisesentrene 2006 Publisert: 3. september 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen I denne rapporten presenteres beb

  Publikasjon
 • Gender assessment for Malawi

  Publisert:

  Rapporter 2007/25 Gender assessment for Malawi Publisert: 22. juni 2007 This report is prepared jointly by the National Statistical office in Malawi and Statistics Norway. It highlights gender dispari

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : medisinsk rehabilitering, 2002-2004

  Publisert:

  Notater 2007/24 Dokumentasjonsrapport : medisinsk rehabilitering, 2002-2004 FD-trygd Publisert: 20. april 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. D

  Publikasjon
 • Lavinntekt i Norge og Europa

  Resultater fra European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC)

  Publisert:

  Rapporter 2007/16 Resultater fra European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC) Lavinntekt i Norge og Europa Publisert: 11. april 2007 Rapporten presenterer resultater om lavinntekt i Norge

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : attføringspenger, 1992-2001

  Publisert:

  Notater 2007/20 Dokumentasjonsrapport : attføringspenger, 1992-2001 FD-trygd Publisert: 15. mars 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentas

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Variabelliste

  Publisert:

  Notater 2007/17 Variabelliste FD-trygd Publisert: 22. februar 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Variabelliste Ansvarlige Anders Akselsen, San

  Publikasjon
 • Pensjonsreformen

  Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling

  Publisert:

  Rapporter 2007/11 Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling Pensjonsreformen Publisert: 1. februar 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Pensj

  Publikasjon
 • Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede

  En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå

  Publisert:

  Notater 2007/12 En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede Publisert: 30. januar 2007 Denne publikasjonen e

  Publikasjon
 • Inntekt og inntektsulikhet før uførepensjonering

  Publisert:

  Rapporter 2007/06 Inntekt og inntektsulikhet før uførepensjonering Publisert: 19. januar 2007 På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Statistisk sentralbyrå gjennomført en analyse av

  Publikasjon
 • FD-Trygd

  Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp 1992-2005

  Publisert:

  Notater 2007/05 Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp 1992-2005 FD-Trygd Publisert: 16. januar 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-Trygd. Doku

  Publikasjon
 • FD-Trygd

  List of variables

  Publisert:

  Notater 2007/5 FD-Trygd List of variables Publisert: 16. januar 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

  Publikasjon
 • Studenters inntekt, økonomi og boforhold

  Studenters levekår 2005

  Publisert:

  Rapporter 2007/02 Studenters levekår 2005 Studenters inntekt, økonomi og boforhold Publisert: 10. januar 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette

  Publikasjon
 • Virkningen av Arbeids- og velferdsdirektoratets tiltakssatsing blant sosialhjelpsmottakere

  En evaluering basert på data fra FD-Trygd

  Publisert:

  Rapporter 2006/41 En evaluering basert på data fra FD-Trygd Virkningen av Arbeids- og velferdsdirektoratets tiltakssatsing blant sosialhjelpsmottakere Publisert: 20. desember 2006 Et sentralt satsings

  Publikasjon
 • Tracking resource and policy impact in Uganda

  Incorporating millennium development goals & indicators and poverty reduction strategy paper monitoring across sector

  Publisert:

  Rapporter 2006/38 Tracking resource and policy impact in Uganda Incorporating millennium development goals & indicators and poverty reduction strategy paper monitoring across sector Publisert: 27. nov

  Publikasjon