Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 318 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger 1992-2009

  Publisert:

  Notater 2010/37 Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger 1992-2009 FD-trygd Publisert: 31. desember 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. D

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1.5.2001-31.12.2009

  Publisert:

  Notater 2010/36 Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1.5.2001-31.12.2009 FD-trygd Publisert: 31. desember 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om barn og unges levekår 2009

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2010/31 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Publisert: 31. desember 2010 Undersøkelsen om barn og unges levekår i lavinntektsfamilier er en longitudinell utvalgsun

  Publikasjon
 • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst

  Publisert:

  kriminalitet og utrygghet er stabile mønstre. Målsettingen om en mer stabil befolkning, ikke minst blant barnefamilier, har ikke blitt nådd

  Publikasjon
 • Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

  Publisert:

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • På like vilkår?

  Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

  Publisert:

  Statistiske analyser 115 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne På like vilkår? Publisert: 15. september 2010 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Denne publika

  Publikasjon
 • Forventet antall leveår i god helse (HLY)

  Effekten av ulike helsedefinisjoner

  Publisert:

  Notater 2010/32 Effekten av ulike helsedefinisjoner Forventet antall leveår i god helse (HLY) Publisert: 1. september 2010 HLY (Healthy Life Years) gir et estimat for hvor mange av de forventede leveå

  Publikasjon
 • Sexual identity and living conditions

  Evaluation of the relevance of living conditions and data collection

  Publisert:

  Rapporter 2010/38 Sexual identity and living conditions Evaluation of the relevance of living conditions and data collection Publisert: 24. august 2010 Statistics Norway's Survey of Living Conditions

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Sysselsetjing - alle jobbar, 2003-2008

  Publisert:

  Notater 2010/26 Sysselsetjing - alle jobbar, 2003-2008 FD-trygd Publisert: 22. juli 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Sysselsetjing - alle jo

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : tidsbegrenset uførestønad, 2004-2008

  Publisert:

  Notater 2010/22 Dokumentasjonsrapport : tidsbegrenset uførestønad, 2004-2008 FD-trygd Publisert: 9. juli 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Do

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - tverrsnittsundersøkelsen, tema: arbeidsmiljø

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2010/16 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - tverrsnittsundersøkelsen, tema: arbeidsmiljø Publisert: 1. juni 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå

  Publikasjon
 • Unge med innvandrerbakgrunn og arbeidsmarkedet

  Publisert:

  Rapporter 2010/21 Unge med innvandrerbakgrunn og arbeidsmarkedet Publisert: 21. april 2010 Rapporten gir et innblikk i status og ulikhet på arbeidsmarkedet blant unge med innvandrerbakgrunn gjennom in

  Publikasjon
 • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

  Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

  Publisert:

  Rapporter 2010/20 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008 Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne Publisert: 19. april 2010 Rapporten

  Publikasjon
 • Seksuell identitet og levekår

  Evaluering av levekårsrelevans og datafangst

  Publisert:

  Rapporter 2010/13 Evaluering av levekårsrelevans og datafangst Seksuell identitet og levekår Publisert: 7. april 2010 Denne rapporten viser at det finnes belegg for å hevde at seksuell tiltrekning og

  Publikasjon
 • Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid

  Publisert:

  Rapporter 2010/04 Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid Publisert: 8. februar 2010 Barnevernet er opprettet med det overordnede formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skad

  Publikasjon