Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 326 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • System for persondata

  Dokumentasjon fra og med årgang 2008

  Publisert:

  Notater 2020/28 Dokumentasjon fra og med årgang 2008 System for persondata Publisert: 3. september 2020 I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årg

  Publikasjon
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

  Publisert:

  Rapporter 2020/29 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Økonomi, helse og livskvalitet Publisert: 24. august 2020 Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det

  Publikasjon
 • Kriminalitet og rettsvesen 2009

  Publisert:

  inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalterStatistiske analyser 110 Kriminalitet og rettsvesen 2009 Publisert: 15. august 2009 Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2019/14 Dokumentasjonsnotat Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  levekårskomponentene boforhold (utvidet), utsatthet og uro for lovbrudd, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, friluftsliv og idrettsaktiviteter. Tema for

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Publisert:

  Rapporter 2019/33 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 Publisert: 29. oktober 2019 De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde

  Publikasjon
 • Metoder for sosial rapportering

  Publisert:

  Rapporter 2019/32 Metoder for sosial rapportering Publisert: 29. oktober 2019 De siste ti årene har det vært en fornyet interesse og engasjement rundt sosial rapportering og sosiale indikatorer i en r

  Publikasjon
 • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2019/33 Dokumentasjonsnotat Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal Publisert: 30. august 2019 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet

  Publikasjon
 • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

  Teknisk dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2019/26 Teknisk dokumentasjonsrapport Etablering av en plattform for måling av livskvalitet Publisert: 24. juni 2019 Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalit

  Publikasjon
 • Utvikling av en forløpsdatabase på barnevernsområdet – Forprosjekt

  Publisert:

  Notater 2019/04 Utvikling av en forløpsdatabase på barnevernsområdet – Forprosjekt Publisert: 23. januar 2019 Notatet er et sluttprodukt av forprosjektet med arbeidstittelen «Utvikling av en forløpsda

  Publikasjon
 • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

  Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting?

  Publisert:

  Ingebjørg Aamodt Serie og -nummer Rapporter 2018/29 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Utdanningsnivå, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Reform av offentlig tjenestepensjon

  Publisert:

  Rapporter 2018/33 Reform av offentlig tjenestepensjon Publisert: 22. oktober 2018 Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordn

  Publikasjon
 • Evaluering og testing av spørreundersøkelse om livskvalitet

  Publisert:

  Notater 2018/33 Evaluering og testing av spørreundersøkelse om livskvalitet Publisert: 27. august 2018 Statistisk sentralbyrå (SSB) har, på oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir), gjennomført en metodis

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

  Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2018/24 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017 Publisert: 31. mai 2018 Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår for synshemmede og blinde. Und

  Publikasjon