Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 326 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010

  Tabellrapport

  Publisert:

  Rapporter 2012/23 Tabellrapport Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010 Publisert: 24. september 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Rapp

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC)

  Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2012/59 Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Publisert: 24. september 2012 Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser

  Publikasjon
 • Sosialhjelp og levekår i Norge

  Publisert:

  Statistiske analyser 130 Sosialhjelp og levekår i Norge Publisert: 28. august 2012 Det å motta sosialhjelp flere ganger og over lengre tid hindrer ikke at sosialhjelpsmottakere blir sysselsatt etterpå

  Publikasjon
 • FD-trygd Dokumentasjonsrapport

  Introduksjonsstønad 2005-1010

  Publisert:

  Notater 2012/36 Introduksjonsstønad 2005-1010 FD-trygd Dokumentasjonsrapport Publisert: 23. mai 2012 Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av dataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd).

  Publikasjon
 • Effects of attrition in the Norwegian Survey on statistics on income and living conditions (EU-Silc)

  Publisert:

  Notater 2012/35 Effects of attrition in the Norwegian Survey on statistics on income and living conditions (EU-Silc) Publisert: 15. mai 2012 In this paper we investigate attrition by using the Norwegi

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Bestillingsveiledning

  Publisert:

  Notater 2012/27 Bestillingsveiledning FD-trygd Publisert: 16. april 2012 Dette notat skal gi en samlet veiledning for bestilling av mikrodata fra FD-Trygd og forståelse for bruken av forløpsdata. I in

  Publikasjon
 • Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro

  Publisert:

  Notater 2012/19 Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro Publisert: 29. mars 2012 This is a tutorial for the software CSPro, covering how to building Data entry and CAPI app

  Publikasjon
 • FD-trygd Dokumentasjonsrapport

  Foreløpig uførestønad 1992-2010

  Publisert:

  Notater 2012/18 Foreløpig uførestønad 1992-2010 FD-trygd Dokumentasjonsrapport Publisert: 12. mars 2012 I kapittel 1 er det gitt en generell orientering om FD-Trygd. I dette kapitlet er det også gjort

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

  Publisert:

  Rapporter 2012/08 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 Publisert: 24. februar 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Inntekts- og leve

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp

  Publisert:

  Notater 2011/48 Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp FD-trygd Publisert: 14. november 2011 Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av trygdedataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Tr

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2011/43 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Publisert: 10. november 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Un

  Publikasjon
 • Levekår blant studenter 2010

  Publisert:

  Rapporter 2011/36 Levekår blant studenter 2010 Publisert: 10. november 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten har som formål å beskriv

  Publikasjon
 • Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010

  Publisert:

  Rapporter 2011/34 Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010 Publisert: 31. oktober 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen I denne rapporten legger

  Publikasjon
 • Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2011/37 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad Publisert: 28. september 2011 SSB har i 2011 for første gang gjennomført en undersøkelse blant f

  Publikasjon
 • Materielle og sosiale mangler

  Publisert:

  Rapporter 2011/28 Materielle og sosiale mangler Publisert: 27. juli 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Fattigdom kan defineres og avgrenses på man

  Publikasjon