Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 326 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Opphopning av dårlige levekår

  En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013

  Publisert:

  Rapporter 2016/32 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013 Opphopning av dårlige levekår Publisert: 24. november 2016 En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfun

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

  Publisert:

  Rapporter 2016/30 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 Publisert: 17. oktober 2016 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen De fleste i Norge

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

  En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

  Publisert:

  Rapporter 2015/55 En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser Sambruk i kommunale og statlige ytelser Publisert: 15. desember 2015 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til d

  Publikasjon
 • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet

  En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene

  Publisert:

  Om publikasjonen

  Rapporter 2015/51 En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet Publisert: 7. desember 2015 Det er en klar sammenheng me

  Sammendrag

  Rapporter 2015/51 En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet Publisert: 7. desember 2015 Det er en klar sammenheng me

  Publikasjon
 • Studenters økonomi og studiesituasjon

  Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv

  Publisert:

  Rapporter 2015/50 Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv Studenters økonomi og studiesituasjon Publisert: 20. november 2015 Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2015/38 Dokumentasjonsnotat Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014 Publisert: 21. oktober 2015 Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2014 en undersøkelsen om levekår blant innsatte i no

  Publikasjon
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Publisert:

  Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

  Publikasjon
 • Welfare Core Survey

  Guidelines for design of a core survey for a household survey system

  Publisert:

  Notater 2015/35 Welfare Core Survey Guidelines for design of a core survey for a household survey system Publisert: 11. september 2015 This report builds upon experience gained jointly with developmen

  Publikasjon
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

  Publisert:

  Rapporter 2015/37 Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter Evaluering av pensjonsreformen Publisert: 31. august 2015 Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensj

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013; Tema: Idretts- og kulturaktiviteter

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Publisert:

  Rapporter 2015/22 Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon Publisert: 11. mai 2015 Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de e

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011

  Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk : dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Indikatorutvikling FD-trygd

  Delprosjekt 1

  Publisert:

  Notater 2014/37 Delprosjekt 1 Indikatorutvikling FD-trygd Publisert: 14. november 2014 Hovedformålet med dette notatet er å komme med forslag til noen forløps-indikatorer som kan utvikles fra Forløpsd

  Publikasjon
 • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

  Publisert:

  Rapporter 2014/34 Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet Publisert: 3. november 2014 I den offentlige debatten diskuteres det om flere av de offentlige velferdsordningene bidrar til at mange

  Publikasjon