Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 318 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Effects of attrition in the Norwegian Survey on statistics on income and living conditions (EU-Silc)

  Publisert:

  Notater 2012/35 Effects of attrition in the Norwegian Survey on statistics on income and living conditions (EU-Silc) Publisert: 15. mai 2012 In this paper we investigate attrition by using the Norwegi

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011

  Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk : dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Bestillingsveiledning

  Publisert:

  Notater 2012/27 Bestillingsveiledning FD-trygd Publisert: 16. april 2012 Dette notat skal gi en samlet veiledning for bestilling av mikrodata fra FD-Trygd og forståelse for bruken av forløpsdata. I in

  Publikasjon
 • Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro

  Publisert:

  Notater 2012/19 Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro Publisert: 29. mars 2012 This is a tutorial for the software CSPro, covering how to building Data entry and CAPI app

  Publikasjon
 • FD-trygd Dokumentasjonsrapport

  Foreløpig uførestønad 1992-2010

  Publisert:

  Notater 2012/18 Foreløpig uførestønad 1992-2010 FD-trygd Dokumentasjonsrapport Publisert: 12. mars 2012 I kapittel 1 er det gitt en generell orientering om FD-Trygd. I dette kapitlet er det også gjort

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

  Publisert:

  Rapporter 2012/08 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 Publisert: 24. februar 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Inntekts- og leve

  Publikasjon
 • Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009

  Publisert:

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Barne- og familievern ISBN (elektronisk) 978-82-537-8240-9 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp

  Publisert:

  Notater 2011/48 Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp FD-trygd Publisert: 14. november 2011 Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av trygdedataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Tr

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2011/43 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Publisert: 10. november 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Un

  Publikasjon
 • Levekår blant studenter 2010

  Publisert:

  Rapporter 2011/36 Levekår blant studenter 2010 Publisert: 10. november 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten har som formål å beskriv

  Publikasjon
 • Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010

  Publisert:

  Rapporter 2011/34 Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010 Publisert: 31. oktober 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen I denne rapporten legger

  Publikasjon
 • Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2011/37 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad Publisert: 28. september 2011 SSB har i 2011 for første gang gjennomført en undersøkelse blant f

  Publikasjon
 • Materielle og sosiale mangler

  Publisert:

  Rapporter 2011/28 Materielle og sosiale mangler Publisert: 27. juli 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Fattigdom kan defineres og avgrenses på man

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger 1992-2010

  Publisert:

  Notater 2011/26 Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger 1992-2010 FD-trygd Publisert: 21. juli 2011 Denne rapporten inneholder dokumentasjon av opplysningene om stønader til enslig forsø

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : barnetrygd, 1996-2010

  Publisert:

  Notater 2011/22 Dokumentasjonsrapport : barnetrygd, 1996-2010 FD-trygd Publisert: 15. juli 2011 Dette notat inneholder en dokumentasjon av en del av trygdedataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd).

  Publikasjon