Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 318 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Sexual identity and living conditions

  Evaluation of the relevance of living conditions and data collection

  Publisert:

  Rapporter 2010/38 Sexual identity and living conditions Evaluation of the relevance of living conditions and data collection Publisert: 24. august 2010 Statistics Norway's Survey of Living Conditions

  Publikasjon
 • Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

  Publisert:

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad ISBN (elektronisk) 978-82-537-7896-9 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Sysselsetjing - alle jobbar, 2003-2008

  Publisert:

  Notater 2010/26 Sysselsetjing - alle jobbar, 2003-2008 FD-trygd Publisert: 22. juli 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Sysselsetjing - alle jo

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : tidsbegrenset uførestønad, 2004-2008

  Publisert:

  Notater 2010/22 Dokumentasjonsrapport : tidsbegrenset uførestønad, 2004-2008 FD-trygd Publisert: 9. juli 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Do

  Publikasjon
 • Levekår i Longyearbyen

  Publisert:

  Sæther Serie og -nummer Rapporter 2010/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - tverrsnittsundersøkelsen, tema: arbeidsmiljø

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2010/16 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - tverrsnittsundersøkelsen, tema: arbeidsmiljø Publisert: 1. juni 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå

  Publikasjon
 • Unge med innvandrerbakgrunn og arbeidsmarkedet

  Publisert:

  Rapporter 2010/21 Unge med innvandrerbakgrunn og arbeidsmarkedet Publisert: 21. april 2010 Rapporten gir et innblikk i status og ulikhet på arbeidsmarkedet blant unge med innvandrerbakgrunn gjennom in

  Publikasjon
 • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

  Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

  Publisert:

  Rapporter 2010/20 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008 Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne Publisert: 19. april 2010 Rapporten

  Publikasjon
 • Seksuell identitet og levekår

  Evaluering av levekårsrelevans og datafangst

  Publisert:

  Rapporter 2010/13 Evaluering av levekårsrelevans og datafangst Seksuell identitet og levekår Publisert: 7. april 2010 Denne rapporten viser at det finnes belegg for å hevde at seksuell tiltrekning og

  Publikasjon
 • Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land

  Publisert:

  sentralbyrå Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Likestilling, Levekår ISBN (elektronisk) 978-82-537-7778-8 ISBN

  Publikasjon
 • Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid

  Publisert:

  Rapporter 2010/04 Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid Publisert: 8. februar 2010 Barnevernet er opprettet med det overordnede formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skad

  Publikasjon
 • Dette er Kari og Ola 2010

  Kvinner og menn i Norge

  Publisert:

  Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

  Publikasjon
 • Frafallsanalyse av Levekårsundersøkelsen 2008

  Publisert:

  Notater 2009/62 Frafallsanalyse av Levekårsundersøkelsen 2008 Publisert: 14. desember 2009 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Frafallsanalyse av Levekårsunde

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 2005-2008

  Publisert:

  Notater 2009/57 Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 2005-2008 FD-trygd Publisert: 28. oktober 2009 FD-Trygd er en forløpsdatabase som er under Statistisk sentralbyrå. De vik

  Publikasjon
 • Unge uføres levekår

  Publisert:

  Rapporter 2009/35 Unge uføres levekår Publisert: 28. september 2009 I denne rapporten sammenligner vi forskjeller i ulike levekårsforhold for personer som fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

  Publikasjon