Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 315 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Forprosjekt om indikatorer for menneskerettigheter

  Innspill fra SSBs arbeidsgruppe

  Publisert:

  innenfor ulike tema som dekker kriminalitet og straff finnes det en stor bredde av statistikk som kan benyttes, men vi peker også på

  Publikasjon
 • Livskvalitet i Norge 2020

  Publisert:

  Rapporter 2020/35 Livskvalitet i Norge 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Endret: 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkn

  Publikasjon
 • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2020/31 Dokumentasjonsnotat Livskvalitetsundersøkelsen 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Livskvalitetsundersøkelsen 2020. Våren 2020 gjennomførte Sta

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Tall som forteller

  Publisert:

  . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Report from the Norwegian SILC web pilot 2019

  Publisert:

  Notater 2020/29 Report from the Norwegian SILC web pilot 2019 Publisert: 8. september 2020 This report describes results from the SILC web pilot conducted by Statistics Norway in June 2019. The aim of

  Publikasjon
 • System for persondata

  Dokumentasjon fra og med årgang 2008

  Publisert:

  Notater 2020/28 Dokumentasjon fra og med årgang 2008 System for persondata Publisert: 3. september 2020 I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årg

  Publikasjon
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

  Publisert:

  Rapporter 2020/29 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Økonomi, helse og livskvalitet Publisert: 24. august 2020 Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det

  Publikasjon
 • Fra overgrep til straff

  Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017

  Publisert:

  Rapporter 2020/22 Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017 Fra overgrep til straff Publisert: 2 definert to nye lovbruddstyper, familievold lovbrudd og lovbrudd mot barn under 16 år. Vi beskriver de anmeldte lovbruddene i 2010, og hvordan politiet og

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  levekårskomponentene boforhold (utvidet), utsatthet og uro for lovbrudd, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, friluftsliv og idrettsaktiviteter. Tema for

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Publisert:

  Rapporter 2019/33 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 Publisert: 29. oktober 2019 De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde

  Publikasjon
 • Metoder for sosial rapportering

  Publisert:

  Rapporter 2019/32 Metoder for sosial rapportering Publisert: 29. oktober 2019 De siste ti årene har det vært en fornyet interesse og engasjement rundt sosial rapportering og sosiale indikatorer i en r

  Publikasjon
 • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2019/33 Dokumentasjonsnotat Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal Publisert: 30. august 2019 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet

  Publikasjon
 • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

  Teknisk dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2019/26 Teknisk dokumentasjonsrapport Etablering av en plattform for måling av livskvalitet Publisert: 24. juni 2019 Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalit

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2019/14 Dokumentasjonsnotat Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Får de som har rett på det bostøtte?

  Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

  Publisert:

  Rapporter 2019/02 Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere Får de som har rett på det bostøtte? Publisert: 6. februar 2019 Denne rapporten anslår andelen som er berettiget til bostøtte

  Publikasjon