Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 325 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Barn og unge inn i rettssystemet

  Kriminalitet blant barn og unge, del 1

  Publisert:

  Notater 2003/13 Kriminalitet blant barn og unge, del 1 Barn og unge inn i rettssystemet Publisert: 25. Kriminalitet blant barn og unge, del 1 Ansvarlig Reid Jone Stene Serie og -nummer Notater 2003/13 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Straffereaksjoner mot unge

  Kriminalitet blant barn og unge, del 2

  Publisert:

  Notater 2003/14 Kriminalitet blant barn og unge, del 2 Straffereaksjoner mot unge Publisert: 26. Kriminalitet blant barn og unge, del 2 Ansvarlig Ulla Haslund Serie og -nummer Notater 2003/14 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Forprosjekt om studenters levekår

  Publisert:

  Notater 2003/32 Forprosjekt om studenters levekår Publisert: 28. mars 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Forprosjekt om studenters levekår Ansvarlig Ari

  Publikasjon
 • Ungdommer i norske fengsler

  Kriminalitet blant barn og unge, del 3

  Publisert:

  Notater 2003/15 Kriminalitet blant barn og unge, del 3 Ungdommer i norske fengsler Publisert: 29. Kriminalitet blant barn og unge, del 3 Ansvarlig Johannes Bergh Serie og -nummer Notater 2003/15 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Overholder bedriftene i Norge miljøreguleringene?

  Publisert:

  avgjørende for om lovbrudd oppdages. Oppdagelses-sannsynligheten vil i tillegg avhenge av blant annet kontrollmetode og hva som blir kontrollert. Selv om sanksjonskostnadene gjør at lovbrudd blir mindre lønnsomme, kan det likevel lønne seg å

  Publikasjon
 • Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene

  Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning; utredninger til Storbymeldingen, del 1

  Publisert:

  Notater 2003/33 Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning; utredninger til Storbymeldingen, del 1 Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene Publisert: 7. mai 2003 Denne pu

  Publikasjon
 • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002

  Publisert:

  Rapporter 2003/9 Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002 Publisert: 9. mai 2003 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publi

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : sysselsetting, 1992-2001

  Publisert:

  Notater 2003/39 Dokumentasjonsrapport : sysselsetting, 1992-2001 FD-trygd Publisert: 20. mai 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasjons

  Publikasjon
 • Enslige forsørgere med overgangsstønad

  Økonomisk situasjon etter avsluttet stønad

  Publisert:

  Notater 2003/84 Økonomisk situasjon etter avsluttet stønad Enslige forsørgere med overgangsstønad Publisert: 2. desember 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tit

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : barnetrygd 1996-2002

  Publisert:

  Notater 2003/90 Dokumentasjonsrapport : barnetrygd 1996-2002 FD-trygd Publisert: 12. desember 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasjon

  Publikasjon
 • FD-Trygd

  Dokumentasjonsrapport : pensjonsgivende inntekt, 1992-2000 : omsorgspoeng, 1992-1998

  Publisert:

  Notater 2003/02 Dokumentasjonsrapport : pensjonsgivende inntekt, 1992-2000 : omsorgspoeng, 1992-1998 FD-Trygd Publisert: 31. desember 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publ

  Publikasjon
 • Arbeidsmarkedstiltak blant sosialhjelpsmottakere

  Publisert:

  Notater 2003/01 Arbeidsmarkedstiltak blant sosialhjelpsmottakere Publisert: 31. desember 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Arbeidsmarkedstiltak blant s

  Publikasjon
 • Undersøkelse om levekår og psykisk helse blant innsatte i norske fengsler

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2004/17 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse om levekår og psykisk helse blant innsatte i norske fengsler Publisert: 18. februar 2004 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til d

  Publikasjon
 • Undersøkelse om trygghet i hverdagen

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2004/18 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse om trygghet i hverdagen Publisert: 18. februar 2004 Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av den postale undersøkelsen o

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2004/22 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen Publisert: 25. mars 2004 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publ

  Publikasjon