Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 318 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Levekår i Longyearbyen

  En sammenligning mellom Svalbard og fastlandet

  Publisert:

  Øyvin Kleven Serie og -nummer Rapporter 2002/17 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001

  Publisert:

  Rapporter 2002/20 Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001 Publisert: 28. august 2002 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publik

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2002/56 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen Publisert: 3. september 2002 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste

  Publikasjon
 • Innvandrere og trygd

  Publisert:

  , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen 2002

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2002/77 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen 2002 Publisert: 4. desember 2002 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Le

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-2000

  Publisert:

  Notater 2002/81 Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-2000 FD-trygd Publisert: 20. desember 2002 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd.

  Publikasjon
 • Boligkonsum og livsfase i by og bygd

  Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997

  Publisert:

  Notater 2002/83 Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997 Boligkonsum og livsfase i by og bygd Publisert: 31. desember 2002 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-forma

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : statsansatte, 1992-2000

  Publisert:

  Notater 2003/17 Dokumentasjonsrapport : statsansatte, 1992-2000 FD-trygd Publisert: 11. februar 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasj

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : inntekt og formue, 1992-2000

  Publisert:

  Notater 2003/18 Dokumentasjonsrapport : inntekt og formue, 1992-2000 FD-trygd Publisert: 11. februar 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokume

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger : 1992-2001

  Publisert:

  Notater 2003/23 Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger : 1992-2001 FD-trygd Publisert: 27. februar 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-

  Publikasjon
 • EU-SILC: Pilot survey

  Quality report from Statistics Norway

  Publisert:

  Notater 2003/1 EU-SILC: Pilot survey Quality report from Statistics Norway Publisert: 6. mars 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 1992-2001

  Publisert:

  Notater 2003/26 Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 1992-2001 FD-trygd Publisert: 7. mars 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp : 1992-2001

  Publisert:

  Notater 2003/25 Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp : 1992-2001 FD-trygd Publisert: 7. mars 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokum

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : foreløpig uførestønad : 1992-2001

  Publisert:

  Notater 2003/24 Dokumentasjonsrapport : foreløpig uførestønad : 1992-2001 FD-trygd Publisert: 7. mars 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokum

  Publikasjon
 • Barn og unge inn i rettssystemet

  Kriminalitet blant barn og unge, del 1

  Publisert:

  Notater 2003/13 Kriminalitet blant barn og unge, del 1 Barn og unge inn i rettssystemet Publisert: 25. Kriminalitet blant barn og unge, del 1 Ansvarlig Reid Jone Stene Serie og -nummer Notater 2003/13 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon